Můj osud je ve tvé ruce, Bože. (Ž 31,16) - Citát z Bible na každý den

4. 4. 2022, tf

Nemoci a katastrofy od počátku stvoření?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Zlo a utrpení ve světě

Dobrý den,

zajímalo by mě, jak může být nemoc a smrt důsledkem prvotního hříchu, když je biblický příběh o Adamovi jen smyšlený mýtus, který se nikdy nestal, tj. literární fikce? Pokud se lide postupně vyvinuli z opic, jaký má nauka o prvotním hříchu smysl?
Pokud nemoci, utrpení, přírodní katastrofy a smrt byly ve světě přítomny od počátku, znamená to, že skutečným původcem nemoci, utrpení, přírodních katastrof a smrti je přímo Bůh?
Jaký smysl pak mají slova apoštola Pavla, že "smrt bude přemožena", pokud je smrt Boží dílo, které sám Bůh označil za dobré?

Podstatou prvotního hříchu je fakt, že v člověku je přítomno zlo

Dobrý den,

biblické příběhy nejsou souborem mýtů. Jsou psána pro vyvolený národ jemu srozumitelným jazykem. A autoři textů, jak tomu věří církev, byli inspirování Duchem svatým. To je zárukou jejich autentičnosti a zakotvenosti v pravé víře.
Myslím si, že nauka o prvotním hříchu může být určitou překážkou k osvojeni si křesťanské víry. Podstatou prvotního hříchu je fakt, že v člověku je přítomno zlo a není vždy snadné odolat pokušení mu podlehnout. O tom, že homo sapiens je velmi podobný opicím, není pochyb, a pravděpodobně se z nich i vyvinul. Bereme-li zprávu o stvoření a prvotním hříchu jako obraz Božího záměru se světem a člověkem, lze si představit i jiné způsoby, jak Bůh zasáhl do vývoje lidského rodu, které ale nejde snadno popsat slovy nám srozumitelnými.

Utrpení a katastrofy (ty lze mimochodem definovat až ve vztahu k nějaké žijící a myslící bytosti) byly ve světě nepochybně přítomny od počátku a jsou důsledkem fungování vesmíru tak, jak vznikl (nebo jej Bůh stvořil). Podle Bible je příčinou Božího rozhodnutí o naší smrtelnosti hřích Adamův. Kdyby se nestal, možná bychom žili v úplně jiném světě, protože, ryze prakticky, by se nesmrtelnost do našeho světa nehodila.

Slova apoštola Pavla o přemožení smrti můžeme proto vztahovat právě k návratu do ráje, kde smrti není… A k Vašemu odkazu na označení Božího díla dobrým samotným Bohem mě napadá, že toto je zmíněno na konci první zprávy o stvoření. Pád člověka, kdy se nastoupila smrt, ale nastal až ve druhé zprávě o stvoření.

Nakonec chci ještě dodat, že mnohé nám zůstává skryto. Je poctivé přiznat, že jsou tajemství, která nám nebudou v pozemském životě odhalena. To je právě podstata a možná i krása víry – v jakékoli oblasti lidského konání, které nerozumím, jsem odkázán na víru. A jak je psáno: ‚mé myšlení není jako myšlení vaše a vaše konání není podobné mému‘.

Pokud Vás otázky kolem Bible zaměstnávají doporučuji vyhledat  k rozhovorům kněze nebo se připojte k diskusním večerům o otázkách víry. (viz Kurzy Alfa) . Pokud jste v Praze, tam je výběr velký.. Mohla by Vás oslovit např. akademická farnost u sv. Salvátora, dominikáni v Jilské, bosí karmelitáni u Jezulátka (nebo na Fortně - která vysílá i kvalitní podcasty) a další.

Kategorie otázky: Zlo a utrpení ve světě

Související texty k tématu:

Zlo
Zlo nás zraňuje, všichni se ale můžeme uzdravit
Satan, ďábel... Existuje?
Dva vlci v nás
Popírá zlo Boží existenci?
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo 
Máme zoufat?
Nebojte se! Poselství pro každého... 
Každý máme sílu ničit
Nezaleknu se zla...

Věda, rozum a víra:
- Jiří Grygar a jeho pohledy na vědu a víru - soubor textů
- Odporují si věda a víra? Prof. RNDr. Jan Fischer DrSc
- O vztahu víry a rozumu - průřez encyklikou Fides et Ratio (ThDr. Jiří Skoblík )
- Mystérium a rozum - o Bohu systematicky (Dominik Pecka)
- Další texty k tématu věda, rozum a víra zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2024) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…

Únorové vydání časopisu IN! pro dívky

Únorové vydání časopisu IN! pro dívky
(20. 2. 2024) Únor je letos delší o celý jeden den, je totiž přestupný rok. Jak ho prožijeme? A co nás čeká v úplně novém, únorovém…