Bůh je se mnou, nic nepostrádám, nebudu mít nedostatek. (Ž 23,1) - Citát z Bible na každý den

4. 4. 2022, tf

Nemoci a katastrofy od počátku stvoření?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Zlo a utrpení ve světě

Dobrý den,

zajímalo by mě, jak může být nemoc a smrt důsledkem prvotního hříchu, když je biblický příběh o Adamovi jen smyšlený mýtus, který se nikdy nestal, tj. literární fikce? Pokud se lide postupně vyvinuli z opic, jaký má nauka o prvotním hříchu smysl?
Pokud nemoci, utrpení, přírodní katastrofy a smrt byly ve světě přítomny od počátku, znamená to, že skutečným původcem nemoci, utrpení, přírodních katastrof a smrti je přímo Bůh?
Jaký smysl pak mají slova apoštola Pavla, že "smrt bude přemožena", pokud je smrt Boží dílo, které sám Bůh označil za dobré?

Podstatou prvotního hříchu je fakt, že v člověku je přítomno zlo

Dobrý den,

biblické příběhy nejsou souborem mýtů. Jsou psána pro vyvolený národ jemu srozumitelným jazykem. A autoři textů, jak tomu věří církev, byli inspirování Duchem svatým. To je zárukou jejich autentičnosti a zakotvenosti v pravé víře.
Myslím si, že nauka o prvotním hříchu může být určitou překážkou k osvojeni si křesťanské víry. Podstatou prvotního hříchu je fakt, že v člověku je přítomno zlo a není vždy snadné odolat pokušení mu podlehnout. O tom, že homo sapiens je velmi podobný opicím, není pochyb, a pravděpodobně se z nich i vyvinul. Bereme-li zprávu o stvoření a prvotním hříchu jako obraz Božího záměru se světem a člověkem, lze si představit i jiné způsoby, jak Bůh zasáhl do vývoje lidského rodu, které ale nejde snadno popsat slovy nám srozumitelnými.

Utrpení a katastrofy (ty lze mimochodem definovat až ve vztahu k nějaké žijící a myslící bytosti) byly ve světě nepochybně přítomny od počátku a jsou důsledkem fungování vesmíru tak, jak vznikl (nebo jej Bůh stvořil). Podle Bible je příčinou Božího rozhodnutí o naší smrtelnosti hřích Adamův. Kdyby se nestal, možná bychom žili v úplně jiném světě, protože, ryze prakticky, by se nesmrtelnost do našeho světa nehodila.

Slova apoštola Pavla o přemožení smrti můžeme proto vztahovat právě k návratu do ráje, kde smrti není… A k Vašemu odkazu na označení Božího díla dobrým samotným Bohem mě napadá, že toto je zmíněno na konci první zprávy o stvoření. Pád člověka, kdy se nastoupila smrt, ale nastal až ve druhé zprávě o stvoření.

Nakonec chci ještě dodat, že mnohé nám zůstává skryto. Je poctivé přiznat, že jsou tajemství, která nám nebudou v pozemském životě odhalena. To je právě podstata a možná i krása víry – v jakékoli oblasti lidského konání, které nerozumím, jsem odkázán na víru. A jak je psáno: ‚mé myšlení není jako myšlení vaše a vaše konání není podobné mému‘.

Pokud Vás otázky kolem Bible zaměstnávají doporučuji vyhledat  k rozhovorům kněze nebo se připojte k diskusním večerům o otázkách víry. (viz Kurzy Alfa) . Pokud jste v Praze, tam je výběr velký.. Mohla by Vás oslovit např. akademická farnost u sv. Salvátora, dominikáni v Jilské, bosí karmelitáni u Jezulátka (nebo na Fortně - která vysílá i kvalitní podcasty) a další.

Kategorie otázky: Zlo a utrpení ve světě

Související texty k tématu:

Zlo
Zlo nás zraňuje, všichni se ale můžeme uzdravit
Satan, ďábel... Existuje?
Dva vlci v nás
Popírá zlo Boží existenci?
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo 
Máme zoufat?
Nebojte se! Poselství pro každého... 
Každý máme sílu ničit
Nezaleknu se zla...

Věda, rozum a víra:
- Jiří Grygar a jeho pohledy na vědu a víru - soubor textů
- Odporují si věda a víra? Prof. RNDr. Jan Fischer DrSc
- O vztahu víry a rozumu - průřez encyklikou Fides et Ratio (ThDr. Jiří Skoblík )
- Mystérium a rozum - o Bohu systematicky (Dominik Pecka)
- Další texty k tématu věda, rozum a víra zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(1. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Co je to mazanec?

Co je to mazanec?
(27. 3. 2023) Co je to mazanec... Několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(23. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…