Vodil jsem vás pouští. (Am 2,10) - Citát z Bible na každý den

28. 2. 2022, jm

Modlitba x afirmace

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli jako křesťan mohu mít svoji vlastní modlitbu, která mi pomáhá myslet pozitivně a dodávat chuť do života, tzv. afirmaci? Neříkám, že se nemodlím Otčenáš... do kostela v neděli chodím. Zároveň si říkám, jestli to není proti Bohu? Děkuji

Afirmace se může stát "modlitbou k vlastnímu pupku"

Zdravím Vás a děkuji za Váš dotaz.

Dáváte zde do vztahu dvě věci: afirmaci a modlitbu. Zdá se sice, že mezi nimi v zásadě nerozlišujete, ale přesto Váš dotaz ukazuje, že máte pochybnost v tom, jestli není afirmace "proti Bohu", jak sám píšete.

Zkusme se spolu podívat na to, co je afirmace a co modlitba, jaké jsou styčné body a jaké odlišnosti.

Afirmací chápu jakési "sebepotvrzování", utvrzování se v něčem, čeho chci dosáhnout, co chci ve svém životě změnit. V podstatě by se dala nazvat autosugescí, dodáváním kuráže, snahou o pozitivní vidění světa. Nejsem si však jist, zda je možné nazvat ji modlitbou. Zdá se mi, že by byla spíše podobnější např. mantrám.

S modlitbou snad může mít tu spojitost, že má být myšlena nebo vyslovována.

Jak je to s křesťanskou modlitbou? Terezie z Avily v jednom ze svých děl uvádí o modlitbě toto: "Modlitba je přátelským přebýváním s Bohem a mnohokrát opakovaným rozhovorem o samotě s Tím, o němž víme, že nás miluje".

Kdybychom tedy měli zkoumat, čím se liší afirmace od modlitby, jistě najdeme docela pestrou škálu odlišností:

1) Afirmace je prvotně zaměřena na mě, na můj pohled na svět, na moji změnu. Modlitba je prostorem, příležitostí, časem, ve kterém se setkávám s Bohem. Bůh mě v tomto prostoru a čase může měnit, ale je to na Něm.

2) Afirmaci si sám vybírám podle toho, jak, případně v jaké oblasti, se chci změnit. Modlitba je ale pokus o dialog, kdy sice něco Bohu říkám, zároveň se jej však ptám a snažím se poslouchat, co mi říká, jak svýma očima vidí můj život (ten "zpětný kanál" můžu nacházet v především v Písmu).

3) Afirmace se opakuje proto, abych sám sebe o něčem přesvědčil. Modlitba by měla být opakována proto, že miluji Boha a chci s Ním pobývat, být v Jeho blízkosti.

4) V afirmaci používám slova k tomu, abych přesvědčil sám sebe o něčem. V modlitbě (uvádíte modlitbu Otče náš) jsou slova pouhými prostředníky k tomu, aby mi pomohla setkat se s Bohem, připomenout si, že je mi blízko, miluje mě, vykoupil mě z hříchů tím, že za mě položil svůj život.

5) V afirmaci jsou slova důležitá - mají sugestivní účinek. V modlibě mohu být klidně v tichu, můžu jen přebývat před Bohem v pokoji, a přesto to bude modlitba. Na slovech totiž v modlibě nezáleží - záleží na tom, že jsem se v ní potkal s Bohem. Slova v modlibě jsou spíše prostředkem k setkání s Ním.

Je možné, že bychom těch odlišností našli více.

Z jistého hlediska je ale modlitba i bohoslužbou - např. vše, co se děje v kostele, je modlitba a současně je to i bohoslužba.

A tak je asi na místě se zeptat, jak si v tomto ohledu stojí afirmace a modlitba?

Je vidět, že středem afirmace jsme my sami, zatímco středem modlitby je Bůh, resp. minimálně setkání s Ním.

Kdybychom tedy chtěli prohlásit afirmaci modlitbou, v jistém ohledu bychom byli modloslužebníky - nesloužili bychom Bohu, ale sami sobě.

Nechci Vás tím obvinit z modloslužby - toto přirovnání je poněkud "přetažené", ale na druhou stranu mi přijde, že právě pocit z toho, že se jedná o "něco ne úplně v pořádku" Vás vedl k napsání dotazu - zde jsem se pokusil najít obsah onoho "něco ne úplně v pořádku".

Tedy zpět k Vašemu dotazu.

Není asi problém v tom, že byste si vymyslel vlastí afirmaci.

Problém ale je, nazývat afirmaci modlitbou, resp. brát modlitbu a bohoslužby pouze jako afirmaci - v jistém smyslu by se snad dalo říci, že slovní modlitba je afirmací, ale je to málo. Modlitba (a samozřejmě i bohoslužba) má jít dál, za afirmaci - k setkání s Bohem. On je primárním, hlavním, cílem i středobodem modlitby.

Na závěr bych Vám chtěl popřát, abyste "našel modlitbu" tak, jak ji viděla Terezie z Avily. Abyste našel Boha jako milujícího přítele, se kterým se v modlitbě chcete často potkávat.

 

P.S.: Pokud bychom měli hledat paralelu, pak křesťanskou afirmací může být  proklamace Božích zaslíbení pro nás (Ty se nás, Bože, ujímáš, nenecháš nás bez pomoci, zastáváš se nás.…)  a je založená na Písmu. Ďábel je "Boží opice" – tam kde chybí toto ukotvování, nabízí své – tak se afirmace může stát modlitbou k vlastnímu pupku – jsem nejlepší, vše se mi podaří… To ale Bůh nikde v Bibli neříká – On říká: "budu s tebou".

Kategorie otázky: Modlitba

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2022) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....