Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13) - Citát z Bible na každý den

4. 3. 2022, pemu

Křesťanství a zánik polyteistických náboženství v Evropě

Navigace: Katalog dotazů > Náboženství > Náboženství různá

Dobrý den, neřadím se mezi věřící, ale dlouho mě zajímá, proč vlastně křesťanství vytlačilo postupně všechna polyteistická náboženství v Evropě, např. víru v bohy starověkého Řecka nebo Říma, severskou víru. Vlastně s nástupem křesťanství postupně zanikala, až zanikla úplně. Jde mi jen o pochopení, co lidi vedlo ke změně víry, protože podle mě člověk, který v něco věří, jen tak svoji víru nezmění.

Děkuji.

Ve většině případů se křesťanství prosadilo spontánně atraktivitou svých hodnot

Dobrý den,

děkujeme za zajímavý dotaz. Na tuto otázku by se dalo odpovědět celou knihou, či alespoň celovečerní přednáškou, ale pokusím se reagovat aspoň několika myšlenkami...

Máte pravdu, že křesťanství v historické konkurenci s mnoha náboženskými kulty uspělo a postupně se etablovalo, jako hlavní náboženství Západu. Ve většině případů se prosadilo spontánně atraktivitou svých hodnot, neboť v něm lidé nacházeli osvobozující princip. Přinášelo například poselství o milujícím Bohu tam, kde lidé dosud přinášeli oběti bohům ze strachu před nimi. Nebo hlásalo smíření v místech, kde existovala nábožensky ustanovená krevní msta a nekonečný koloběh násilí.

Zajímavým příkladem v tomto smyslu je například christianizace Irska, kde původní keltské obyvatelstvo přijalo křesťanství masově, téměř během jedné generace. Do poměrně drsných přírodních náboženských praktik a krvavých vzájemných válek mezi jednotlivými klanovými společenstvími, přineslo totiž křesťanství hlásané Patrikem poselství o Stvořitelově lásce ke všem lidem a program smíření mezi znepřátelenými národy.

Bohužel ne vždy bylo křesťanství předáváno s tak čistými úmysly a výsledky. Byly případy, kdy se stalo nástrojem v rukách mocensko politických elit a bylo využíváno jako prostředek k ideovému sjednocení lidí na jimi dobytých územích. Příkladem jsou některé etapy christianizace germánských národů, kdy se často přijetí křesťanských hodnot spojovalo s podřízeností politickou, v některých případech dokonce vynucené silou.

Postupná dominance křesťanství v Evropě však neznamená, že všechna předchozí náboženství zmizela beze stopy, nebo že byla úplně vytlačena. Mnoho z jejich prvků bylo křesťanstvím absorbováno, případně naplněno novým významem. Základem křesťanské víry je zvěst o milujícím Bohu, který se nám v Kristu vydává a nabízí své smíření všem lidem. K této základní idei si křesťanství postupně vytvořilo celý náboženský systém a ten do sebe vstřebal řadu aspektů jiných náboženství.

Krásným příkladem jsou vánoce. Původní římský svátek slunovratu, tedy „návratu slunce“, který slavili jak staří Římané, tak i mnohá pohanská náboženství, příjalo křesťanství do sebe a naplnilo ho novým obsahem. Připomínkou narození Ježíše Krista, coby „Světla světa“ a „Slunce národů“.

Tolik alespoň stručně k Vaší otázce. Více samozřejmě najdete ve vhodné literatuře, jako třeba v přehledných Malých dějinách církve od Augusta Franzena.

Kategorie otázky: Náboženství různá

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?