Tvůj zákon je v mém nitru. (Ž 40,9) - Citát z Bible na každý den

31. 5. 2021, tob

Křest na odpuštění hříchů

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Křest dospělých

Dobrý den,

bojuji s určitou závislostí, mrzí mě to a chtěl bych přestat, ale nemám sílu. Modlím se stále o odpuštění a připadám si jako zoufalec. Slyšel jsem, že křest je očista od všech hříchů,  tak bych se chtěl zeptat, jestli  je to  pravda? Jelikož nejsem pokřtěn, byla by to pro mě cesta, jak začít s čistým štítem.

Hřích je odpuštěn, ale pokušení k jeho opakování nemizí…

Dobrý den.
Máte správné informace, křest smývá všechny hříchy. Je to dokonce součástí vyznání víry: „Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů“. V tomto smyslu je křest opravdu zásadním předělem. Má to ale i jiný rozměr. Opakované hříchy vytváří „železnou košili“ zvyku a v této rovině není působení křtu garantované. Jinak řečeno: hřích je odpuštěn, ale pokušení k jeho opakování nemizí… I tady se však něco mění: Křtem vstupuje do lidského života Boží milost, což můžeme chápat i tak, že člověk na své životní „boje“ už není sám.
A ještě jedna věc: Křest je natolik zásadní rozhodnutí, že je důležité věnovat pozornost také čistotě a přiměřenosti pohnutek k jeho přijetí.
 

Kategorie otázky: Křest dospělých

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?