Ukaž mi své cesty, Bože. (Ž 25,4) - Citát z Bible na každý den

22. 7. 2022, spimi

Konzumace masa a oběti ve SZ

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Výklady jednotlivých pasáží Bible

Dobrý den,
po pročítání Knih Mojžíšových jsem se více zamýšlela a trochu se v tom ztrácím. Chtěla bych trochu objasnit prvních pár veršů 17. kapitoly 3. knihy Mojžíšovy. Nejedná se mi přímo o konzumaci masa (vyřešena v Novém zákoně - Skutky apoštolů) nebo přímo oběti zvířat za hříchy (nahrazena obětí Krista), ale o způsob a důvod, proč a jak zabíjeli Izraeelité zvířata.
Chápu správně, že pokud lidé chtěli jíst maso, museli zvíře zabít s vědomím, že se jedná o oběť, dar pro Hospodina? A obětované zvíře potom sloužilo jako pokrm?
Mockrát děkuji za Váš pohled.

Zabití zvířete nebylo jen profánním aktem, byť se odehrálo z důvodu obživy

Zdravím Vás, 
způsob zabití má důvod v chápání, že život patří Hospodinu, a život dle tehdejšího pohledu sídlil v krvi. Volí tedy proto formu, která v jejich očích vzdává úctu životu.
Zvířata zde jmenovaná byla obecně chápaná a používaná jako obětní. Proto nemohlo být zabití takového zvířete jen profánním aktem, byť by se to odehrálo z důvodu obživy.
Požadavek na místo zabytí je dán tím, aby takto vnímaná zvířata nebyla zabita, ať už vědomě či nevědomě, na místě, které mohlo být pohanským obětním místem. Dřívější pospolitosti často zabíjely na polích obětní zvířata a někdy přinášeli k zajištění úrody i lidské oběti. (Kain zabil Ábela na poli).
Soubor pravidel pro rituální způsobilost - tzv. košer, židé dodržují dodnes, aby byla zajištěna úcta k životu i obětní či rituální čistota.

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…