Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh. (Ž 85,9) - Citát z Bible na každý den

29. 7. 2020, tf

Kolonizace vesmíru

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Věda x víra, evoluce

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na možná trochu nevšední dotaz a to, jak se církev staví k plánům kolonizace Měsíce, Marsu, atd. a samotnému průzkumu vesmíru lidstvem? Někdy dávno jsem totiž slyšel, že Bůh svěřil lidem Zemi a tudíž expanze lidstva do vesmíru je z hlediska víry špatná.

Bůh nám dal touhu po poznání, která se nemůže zastavit na hranici zeměkoule

Dobrý den,,

To je zajímavá otázka, co kladete. Ano, Bůh svěřil lidem Zemi, jinak se to dá vyjádřit jako Stvoření. A do něj spadá planeta Země a celý vesmír. A Bůh nám dal také touhu po poznání, která se nemůže zastavit na hranici zeměkoule. Vzpomínám, že jsem slyšel, že některým bylo v době prvních vesmírných letů zatěžko přijmout fakt, že fušujeme Pánu Bohu do řemesla. On tam, na nebesích, přeci sídlí.

To je ten bůh, kterého si lidé staví na hranici svého poznání. A když lidské poznání přesáhlo tuto hranici, někteří od víry odpadli, a jiní si dali hranici dál. Křesťanská víra nás ale učí, že Bůh je mimo náš prostor a čas, ale v našem světě je přítomný. Pak není třeba posouvat hranice. A je možné nejen zkoumat, ale i kolonizovat jiné planety v míře přiměřené prostředkům, které se do toho vkládají.

A ještě jedna poznámka: biblista by řekl, že Bible byla psána pro člověka - pastevce doby železné. A podle toho vypadá a v tomto kontextu je třeba chápat zprávu o stvoření v knize Genesis.

Přeji odvahu k dalším podobným otázkám – ty nás posunují v cestě za poznáním a zráním v naší víře.

Kategorie otázky: Věda x víra, evoluce

Související texty k tématu:

Věda, rozum a víra:
- Jiří Grygar a jeho pohledy na vědu a víru - soubor textů
- Odporují si věda a víra? Prof. RNDr. Jan Fischer DrSc
- O vztahu víry a rozumu - průřez encyklikou Fides et Ratio (ThDr. Jiří Skoblík )
- Mystérium a rozum - o Bohu systematicky (Dominik Pecka)
- Další texty k tématu věda, rozum a víra zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Časopis pro dívky IN! - červenec

Časopis pro dívky IN! - červenec
(1. 7. 2022) Už je to tu! Prázdniny začaly a my jsme pro vás připravily skvělé číslo na dny volna. A jako každý rok, i tentokrát je…

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně