Máme přímluvce u Otce: Ježíše. (1 J 2,1) - Citát z Bible na každý den

21. 1. 2008, spimi

Kineziologie - ano, či ne?

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Chtěla bych se zeptat na stanovisko katolické církve ohledně kineziologie - One brain. Jedná se o opovážlivé spoléhání... pokud věřím, že Bůh vládne nad "všemi" metodami? Sama mám s kineziologií spíše pozitivní zkušenost, ale uvažuji nad pomocí pro své dítě, přičemž se jistě nejedná o první instanci na kterou bychom se obrátili, ba právě naopak.

Považuji tuto metodu za nevhodnou či minimálně za pochybnou.

Ohledně kineziologie může dojít  k nedorozuměním. Alternativní léčitelé totiž mnohdy „vykrádají“ odborné termíny, možná proto, aby jejich metody vypadaly více vědecky. Alternatívní pojetí kineziologie, mezi odborníky, lékaři a fyzioterapeuty  označované   jako „aplikovaná kineziologie“ nebo ještě častěji  metoda  „One brain“,  není však nic jiného než pseudovědecká metoda, která nese typické rysy alternativní medicíny a navazuje na řadu neúčinných alternativních metod. Více naleznete zde.

Ve zcela jiné podobě se však kineziologií  můžete setkat  na odborných pracovištích. Zde  je  používána jako normální odborný postup k určení příčin potíží pohybového aparátu, případně k určení příčin druhotných potíží, které by mohly být související (např. bolesti hlavy, které mohou mít spojitost s krční páteří apod.).  Na internetu jsou dobře dohledatelné relevantní informace o tom, jak má odborné kineziologické vyšetření vypadat.

Je tedy potřeba pečlivě rozlišovat. Věřit, že Bůh vládne nade vším i nad všemi metodami je sice hezké, ale neznamená to, že se mám do všeho pustit a že je to dobře. Víra v to, že je Bůh nade vším, mne neopravňuje k počínání, jako je například obžerství, jako jsou metody spiritismu, magie atd.

 

Kineziologie - One brain


1) Podle všeho kineziologie - One brain nepatří do empiricky ověřitelných metod. Viz další článek pod textem odpovědi...

2) Pokud tam něco funguje, tak je to buď placebo efekt nebo jiná síla.

3) Pokud je to placebo efekt, tak jsem jen vyhodil peníze a nic se v zásadě neděje

4) Pokud se jedná o nějakou sílu. O jakou sílu se jedná?? Tady bude náš klíčový problém.

Pokud je to síla od samotného tvůrce, tak jsme OK. Pokud ne, jsme v průšvihu neb v duchovním světě neexistuje šedá neutrální zona. Tam je to buď od Boha nebo ze zlého. Tady v tom systému moc místa pro Krista, a Boha obecně, ale fakticky není. Tady je jakási energie jakési dráhy. A všimněte si, že v naprosté většině lidé toto praktikující jsou náboženskými synkretisty. Tedy je jim jedno, co z jakého náboženského systému či spiritismu i magie přijmou a co ne, ale rozhodně si budou vždy jisti, že přijali to dobré. Ověřitelnost korelace toho, co se dělá a výsledku, je pouze subjektivní ne však objektivní. Tedy pro nepodloženost empirickou, nepodloženost teologickou a nevysvětlitelnost logických souvislostí ani cestou empirickou ani teologickou považuji tuto metodu za nevhodnou či minimálně za pochybnou.

Asi bych opravdu hledal cestu modlitby vztahu k Bohu, dání života do pořádku atd. Ale to již jen dávám tipy protože nemou hodnotit váš život.

Přeji mnoho zdaru -spimi-

PS: To, co píši, samozřejmě není popření psychosomatiky ani spiritosomatiky. Ale jen nazvání kudy ano, kudy ne a proč. Kriterium není výsledek, ale to jestli mě to k Bohu přiblíží či vzdálí. Kritériem není výsledek, ale ovoce.

 
Zázrak zvaný kineziologie - One brain - Jednotný mozek - metoda nekonečných možností

MARTINA DVOŘÁKOVÁ

Text se svolením převzat z webu časopisu Dingir

Metoda jednotného mozku - metoda nekonečných možností - metoda 21. století. Podobnými superlativy je označována další z mnoha zázračně uzdravujících metod, které se u nás po roce 1989 rozmnožily jako houby po dešti, - kineziologie. Jenomže kinezio-logie, byť se tváří jako dokonale propracovaná lékařská, případně psychoterapeutická disciplína, má s racionální vědou jen velmi málo společného.

Počátky kineziologie se datují do šedesátých let tohoto století. Roku 1964 její základní teze a pravidla zformuloval do ucelené "nauky o svalech" americký chiropraktik George J. Goodheart. Vycházel z předpokladu, že tak, jako mozek vysílá signály do svalů, jsou i svaly schopny ovlivňovat funkce mozku. Má se to dít jemným pohybem (kinesis = řecky pohyb) svalů, jehož se docílí masáží akupresurních bodů či tlakem na ně.

Postupně se v kineziologii vytvořilo několik specializovaných směrů, z nichž jeden - systém "Jednotného mozku" neboli "One Brain" - se záhy rozšířil po celém světě. Díky Američance Carol Ann Hontzové, která je pověřena vedením kurzů systému "One Brain" ve střední a východní Evropě, mají od listopadu 1994 i čeští zájemci o "sjednocení mozku" možnost navštěvovat kineziologické poradny a využívat služeb tzv. facilitátorů, držitelů certifikátů k praktikování a vyučování kineziologie.Neviditelná energie

V metodě "One Brain" je kladen důraz především na dobrou "komunikaci" levé a pravé mozkové hemisféry ve smyslu "pokud spolu nebude správně komunikovat náš mozek, nebude spolu správně komunikovat ani naše tělo". George Goodheart vyšel z předpokladu, že veškeré lidské svalstvo, mozek a vnitřní orgány jsou vzájemně "pospojovány" neviditelnou energií, která proudí v tzv. energetických kanálech. Pokud se tento oběh energie v těle člověka naruší, nastávají problémy. K narušení může dojít jak kvůli fyzickým, tak i psychickým nemocem.

Energetické kanály prý totiž dokáží po vzoru citlivého seismografu rozpoznat, jste-li například příliš stresováni, máte-li trauma z dětství nebo zda jste pozřeli ovoce, na které jste alergičtí. O tomto poznatku ihned pošlou informaci do vašich svalů. Ty se buď napnou nebo uvolní. A právě z těchto svalových reakcí kineziologové prý umějí určit, co se v našem těle vlastně děje, proč se tak děje a vědí také, jakým způsobem se všech problémů co nejrychleji zbavit.

Tento způsob diagnostiky a terapie je v systému "One Brain" nazýván svalový test. Je z něho údajně možno poznat snad téměř všechny nemoci těla i duše, od depresí či fóbií, přes bolavý žlučník a špatné zažívání, až třeba po zhoubné nádory či neplodnost. A nejenom poznat, ale i léčit.Vyzradí svaly fobii?

Kineziologové ovšem tvrdí, že vlastně neléčí, nýbrž jen odstraňují energetické bloky a objasňují příčiny nemocí svých klientů. Možná i proto kineziologické sezení zprvu působí spíše jako obyčejná návštěva psychologa - člověk se facilitátorovi svěřuje s problémy a starostmi, které prožívá, s negativními zážitky z minulosti apod. Vše jako by klasické psychoterapii z oka vypadlo, avšak jen do okamžiku, než přijde na řadu svalový test.

"Uchopím člověka za zápěstí a jak se svaly napínají nebo uvolňují, mohu odečítat, co se s ním děje. Mozek mi prostřednictvím svalů vlastně posílá zprávy o duševním i fyzickém stavu klienta," vysvětluje jedna

z uživatelek systému "One Brain", paní Zorka Pilná. Tato učitelka základní školy se kineziologii věnuje pět let, absolvovala všech dvanáct základních kurzů a nyní je držitelkou titulu facilitátor.

Paní Pilná byla ochotna předvést svou metodu i na konkrétním případu - prohlásila, že je schopna z mých svalů diagnostikovat mou fobii, dokonce prý aniž bych jí cokoliv naznačovala. "Jsem schopna se vše dozvědět jen z vašeho svalového napětí a pomocí mentální energie," tvrdila Zorka Pilná. A tak se počátkem dubna odehrál v redakci časopisu Dingir experiment, jehož jsem se účastnila v roli pokusné osoby a paní Pilná v roli facilitátora. Přítomni byli i psychiatrička MUDr. Hana Zvolská a MUDr. Prokop Remeš, aby posoudili, zda je kineziologie opravdu tím zázrakem, za nějž ji její stoupenci prohlašují.Ve stresu léčit nelze

Usedly jsme na židle proti sobě a paní facilitátorka se pustila do sjednocování mého rozpolceného mozku. Držela mě za zápěstí a zvolna zakymácela mými horními končetinami nahoru a dolů. "Máme povolení testovat tuto osobu? Prosím ano? Prosím ne? Máme povolení testovat její problém? Prosím ano? Prosím ne? Existuje důvod, proč nyní netestovat tento problém? Prosím ano? Prosím ne?," započala kineziologický rituál. Nic zatím nenasvědčovalo tomu, že by mé svaly s paní facilitátorkou diskutovaly o problému, který mě trápí.

Kinezioložka soustředěně pokračovala a pak prohlásila, že stále nedostala povolení mě dále testovat, protože jsem silně stresována. Následovala uvolňovací rozcvička, při které jsem si střídavě hladila břicho, škrabala se pod nosem a vějičkou prstů se šimrala na ramenou, na klíční kosti a nakonec na kostrči. "Máme nyní povolení k testování této osoby? Prosím ano? Prosím ne? Je něčím blokována? Prosím ano? Prosím ne? Je stres příčinou jejího zablokování? Prosím ano? Prosím ne?," pokračovala Zorka Pilná. Z jejího vyšetření vyplynulo, že jsem stále v příliš velkém stresu, než aby se mnou mohla dále pracovat. Jako hlavního stresora, který mě v tu chvíli psychicky deptal, pak označila sama sebe. Pokud se prý stresu nezbavím, nemůže ani zjistit, jakou fobií trpím, co je její příčinou a jak se jí mám zbavit.Odžít si i to, co se nikdy nestalo

Praktický kineziologický experiment skončil tedy nezdarem. A názor psychiatričky byl jednoznačný: "Samozřejmě není možné, aby paní Pilná diagnostikovala vaši poruchu tím, že vás drží za paže a snímá z nich jakési svalové napětí. To je podle mého názoru absolutní nesmysl," komentovala pokus dr. Hana Zvolská.

Kinezioložka tedy moji fobii neurčila. Ale nejen to. Když jsem si na místě vymyslela jinou podobnou poruchu, s níž jsem problémy nikdy neměla, s nadšením se pustila do dalšího odblokovávání mých zablokovaných energetických toků. "Vás totiž může blokovat i problém či zážitek, který se vám sice objektivně nestal, ale který znáte třeba z kina nebo z televize. Můžete mít strach například ze psů, protože jste v dětství viděla film, kde hlavního hrdinu pokousal pes. Ale těchto bloků vás 'One Brain systém' také zbaví, stačí si vše znovu 'odžít' v představách a fantaziích, odblokovat všechny negativní pocity a energie a všechno bude opět v pořádku," vysvětluje paní Pilná. Vůbec jí přitom nepřišlo divné a zvláštní, že tímto způsobem může kineziolog svému klientovi vsugerovat vpodstatě jakýkoliv problém. A sugesce či autosugesce, jak známo, dokáže s naší psychikou a koneckonců i s naším fyzickým zdravím dělat přímo divy.Rozumí své vlastní řeči?

Kinezilogie je podle jejích propagátorů a facilitátorů snadno dokazatelná vědecky, vždyť prý už tuto metodu využívají také mnozí učitelé, psychologové, a dokonce i stomatologové a neurologové, tedy lidé inteligentní a vzdělaní, kteří by na nějaké podivné šarlatánství jen tak nenalétli. To, že se kineziologie stále více praktikuje například na základních školách nebo v pedagogicko-psychologických poradnách, je sice pravda, ale pravda také je, že dosud žádná vědecká instituce či výzkumný ústav účinnost kinezio-logie nikde nepotvrdil. Zatím tedy neexistuje jediný důvod, proč bychom měli kinezilogii považovat za vědeckou metodu. A to i přesto, že kineziologové s oblibou často používají odbornou terminologii zjevně inspirovanou psychologickou a lékařskou odbornou literaturou. Výrazy jako kontrakce, extenze, defuze, infuze, regrese či progrese nejsou ve slovníku kineziologů ničím výjimečným a v mnoha lidech opravdu vzbuzují dojem odbornosti. Avšak ani dokonalá vědecká slovní zásoba není důkazem věrohodnosti či snad vědeckosti kineziologie. Vždyť ne každý, kdo tak často používá cizí slova, také rozumí jejich smyslu, a ne každý, kdo mluví odborně, také rozumí tomu, co vlastně říká.Naděje léčí, naděje uzdravuje

Bez povšimnutí by nemělo zůstat, kde a kým je kineziologie (konkrétně systém "One Brain") nejčastěji využívána. Stejně jako jiné podobné metody se i kineziologie zaměřuje na lidi psychicky a citově labilní, kteří nejsou spokojeni s dosavadním způsobem svého života a chtějí ho radikálně a rychle změnit k lepšímu. A nebo na lidi nemocné, kteří nenašli pomoc u svých lékařů, a tudíž se chytají jakékoliv naděje na vyléčení, kterou v nich kineziologové promyšleně vzbuzují.

V případě kinezilogie patří mezi klienty nezřídka děti předškolního a raného školního věku, především dyslektici, dysgrafici, děti hyperaktivní a nezvladatelné, které se prý díky One Brain stávají hodnými "ovečkami". Naopak děti uťápnuté a zakřiknuté se po návštěvě kineziologické poradny údajně mění v sebevědomé a asertivní jedince. Bohužel zde asi hlavní roli hraje důvěra nejen dětí, ale i rodičů, kteří si se svými potomky nevědí rady a jsou pro jejich psychické i fyzické zdraví ochotni udělat cokoliv. Přitom dětem může posezení v kineziologické poradně opravdu pomoci. Třeba jen proto, že na rozdíl od vlastních rodičů se facilitátor kineziologie dítěti intenzivně věnuje, povídá si s ním, a tak ho zbavuje stresů, které v sobě nosí každý, kdo nemá přátelské a vlídné rodinné zázemí.No, aby to za ty peníze nefungovalo...

Na závěr je nutné zdůraznit, že kineziologie je především výnosný byznys. Možná i proto počet kineziologů v České republice stále stoupá, podle informací paní Zorky Pilné prošly kineziologickými kurzy již tisíce lidí. Proč je o metodu "One Brain" systém takový zájem? Paní Pilná tvrdí, že důvod je prostý: "Protože tomu prostě nemusí věřit a ono to stejně dokonale funguje!" Dovolím si uvést, že projít soustavou dvanácti základních kurzů a stát se facilitátorem přijde na několik tisíc korun (ceny kurzů se pohybují od téměř tří tisíc až do šesti tisíc, takže za titul facilitá-tora zaplatíte celkem více než 25 tis. Kč).

Návratnost vložených prostředků je ale poměrně rychlá, vždyť běžný kineziolog si účtuje 500 - 700 korun za zhruba hodinové sezení. A i když facilitátor pracuje pouhé tři hodiny denně, je jasné, že peníze mohou být jedním z důvodů, proč v poslední době vzni-ká tolik kineziologických poraden jako nikdy předtím. "Já chci hlavně pomáhat lidem, to je pro mě nejdůležitější. Strávím tím spoustu času a logicky to nemohu dělat úplně zdarma," vysvětluje své podnikání paní Zorka Pilná. Na svých kineziologických aktivitách nevidí nic špatného. "Já tomu věřím, protože každý den vidím konkrétní výsledky. Ty jsou pro mně důkazem, že kineziologie je opravdu skvělá metoda. Doufám, že se v budoucnosti bude používat i na odborných, třeba psychologických pracovištích a hlavně ve školách," dodává žena, pro kterou se kineziologie stala životní cestou a hlavně téměř neuvěřitelně dokonalým zázrakem.

________________________________________

***
Barometr chování
1. 1. Zeptejte se / testujte: "Mám povolení pracovat na problému?" Sval by měl být silný.
2. Zeptejte se / testujte: "Prioritní hladina uvědomování si." Sval by měl být silný.
3. Zeptejte se / testujte: "Vědomí", "Podvědomí", "Tělo". Indikátor se má změnit na slabý při té hladině, při které je emocionální náboj nejnegativnější, např. při hladině "Vědomí".
4. V rámci této hladiny najděte hlavní kategorii: Zeptejte se / testujte každou dvojici postupně. Příklad: "PŘIJETÍ / ANTAGONISMUS"
Zeptejte se / testujte: "OCHOTA / HNĚV" ... C. A. Hontzová: Příručka pro základní kurz.

****

 

 

 

 

 

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…

Časopis pro dívky IN! – dubnové vydání

Časopis pro dívky IN! – dubnové vydání
(1. 4. 2024) Duben je veselý, doslova aprílový měsíc, který přímo vybízí k tomu, abychom se pořádně zasmáli. Nemusí jít jen o nějaký…