Tvůj zákon je v mém nitru. (Ž 40,9) - Citát z Bible na každý den

27. 7. 2020

Jak říct nevěřícím rodičům, že bych se chtěla nechat pokřtít?

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Křest dospělých

Jak říct nevěřícím rodičům, že bych se chtěla nechat pokřtít?

Touha po křtu není revoltou a není namířena proti rodičům

Milá...

To, že jsi objevila Boha ve svém životě a chceš se stát křtem Božím dítětem, je ohromné. Je to rozhodnutí, které dává životu nový smysl. Křtem člověk získává nové zakotvení.

Ale ptáš se, jak s tímto tvým rozhodnutím seznámit rodiče.

Ti mohou na jedné straně mít radost. Vždyť naprostá většina lidí na naší planetě má duchovní ukotvení, byť různé podle části světa a náboženství. Křesťanství je však nám Evropanům vlastní, blízké duchovně, kulturně i historicky. Křesťanství je spojeno i s morálními hodnotami, které jsou nám blízké.

Na druhé straně mohou mít rodiče obavy. Ty běžné, že se jim odcizíš, že už si s nimi nebudeš tak rozumět, že je budeš k něčemu přemlouvat. Ty vážnější, že se necháš něčím nebo někým manipulovat, že ztratíš „svůj“ život. Mohou se rodičům vybavit články o sektách, které mladým lidem dramaticky změní život a oddělí je od rodiny a přátel.

Jak s tím vším pracovat?

Moje doporučení bude asi hodně obecné. Neznám tvoje rodiče, nevím ani, jak spolu komunikujete. Je ale třeba dávat rodičům najevo, že je máš ráda a tvoje víra na tom nic nezmění. Říci jasně, že touha po křtu není revoltou a není namířena proti rodičům. Je dobré rodiče o tom, kdo tě na křest připravuje, s kým se v církvi stýkáš, informovat, ale jemně, nevnucovat to, co si objevila. Život s Bohem je totiž velké dobrodružství. A když se snažíme být Bohu blízko, obracet se na něj, je náš život šťastný.

Správní rodiče touží po tom, aby jejich dítě bylo šťastné. Neboj se jim tedy ukázat, co jsi na cestě víry objevila a že z toho máš radost. A nenech se znervóznit tím, že tomu třeba hned neporozumí.

Milá..., přeji ti v tvém hledání odvahu a radost, Boží požehnání při volbě správné cesty a vytrvalost v ní.
Radostnou přípravu na křest a krásný život s Ježíšem uprostřed vaší rodiny!

  -redakčně upraveno-

Kategorie otázky: Křest dospělých

Témata: děti-rodiče, křest

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?