Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1) - Citát z Bible na každý den

27. 7. 2020, ped

Jak říct nevěřícím rodičům, že bych se chtěla nechat pokřtít?

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Křest dospělých

Jak říct nevěřícím rodičům, že bych se chtěla nechat pokřtít?

Touha po křtu není revoltou a není namířena proti rodičům

Milá...

To, že jsi objevila Boha ve svém životě a chceš se stát křtem Božím dítětem, je ohromné. Je to rozhodnutí, které dává životu nový smysl. Křtem člověk získává nové zakotvení.

Ale ptáš se, jak s tímto tvým rozhodnutím seznámit rodiče.

Ti mohou na jedné straně mít radost. Vždyť naprostá většina lidí na naší planetě má duchovní ukotvení, byť různé podle části světa a náboženství. Křesťanství je však nám Evropanům vlastní, blízké duchovně, kulturně i historicky. Křesťanství je spojeno i s morálními hodnotami, které jsou nám blízké.

Na druhé straně mohou mít rodiče obavy. Ty běžné, že se jim odcizíš, že už si s nimi nebudeš tak rozumět, že je budeš k něčemu přemlouvat. Ty vážnější, že se necháš něčím nebo někým manipulovat, že ztratíš „svůj“ život. Mohou se rodičům vybavit články o sektách, které mladým lidem dramaticky změní život a oddělí je od rodiny a přátel.

Jak s tím vším pracovat?

Moje doporučení bude asi hodně obecné. Neznám tvoje rodiče, nevím ani, jak spolu komunikujete. Je ale třeba dávat rodičům najevo, že je máš ráda a tvoje víra na tom nic nezmění. Říci jasně, že touha po křtu není revoltou a není namířena proti rodičům. Je dobré rodiče o tom, kdo tě na křest připravuje, s kým se v církvi stýkáš, informovat, ale jemně, nevnucovat to, co si objevila. Život s Bohem je totiž velké dobrodružství. A když se snažíme být Bohu blízko, obracet se na něj, je náš život šťastný.

Správní rodiče touží po tom, aby jejich dítě bylo šťastné. Neboj se jim tedy ukázat, co jsi na cestě víry objevila a že z toho máš radost. A nenech se znervóznit tím, že tomu třeba hned neporozumí.

Milá..., přeji ti v tvém hledání odvahu a radost, Boží požehnání při volbě správné cesty a vytrvalost v ní.
Radostnou přípravu na křest a krásný život s Ježíšem uprostřed vaší rodiny!

  -redakčně upraveno-

Kategorie otázky: Křest dospělých

Témata: děti-rodiče, křest

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu
(16. 9. 2023) Martin Beran, než se stal křesťanem, prošel při svém hledání mnohými nebezpečími různých esoterických disciplín.…