Bože, ty sám si zapiš mou bídu a mé slzy. (Ž 56,9) - Citát z Bible na každý den

27. 7. 2020

Jak říct nevěřícím rodičům, že bych se chtěla nechat pokřtít?

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Křest dospělých

Jak říct nevěřícím rodičům, že bych se chtěla nechat pokřtít?

Touha po křtu není revoltou a není namířena proti rodičům

Milá...

To, že jsi objevila Boha ve svém životě a chceš se stát křtem Božím dítětem, je ohromné. Je to rozhodnutí, které dává životu nový smysl. Křtem člověk získává nové zakotvení.

Ale ptáš se, jak s tímto tvým rozhodnutím seznámit rodiče.

Ti mohou na jedné straně mít radost. Vždyť naprostá většina lidí na naší planetě má duchovní ukotvení, byť různé podle části světa a náboženství. Křesťanství je však nám Evropanům vlastní, blízké duchovně, kulturně i historicky. Křesťanství je spojeno i s morálními hodnotami, které jsou nám blízké.

Na druhé straně mohou mít rodiče obavy. Ty běžné, že se jim odcizíš, že už si s nimi nebudeš tak rozumět, že je budeš k něčemu přemlouvat. Ty vážnější, že se necháš něčím nebo někým manipulovat, že ztratíš „svůj“ život. Mohou se rodičům vybavit články o sektách, které mladým lidem dramaticky změní život a oddělí je od rodiny a přátel.

Jak s tím vším pracovat?

Moje doporučení bude asi hodně obecné. Neznám tvoje rodiče, nevím ani, jak spolu komunikujete. Je ale třeba dávat rodičům najevo, že je máš ráda a tvoje víra na tom nic nezmění. Říci jasně, že touha po křtu není revoltou a není namířena proti rodičům. Je dobré rodiče o tom, kdo tě na křest připravuje, s kým se v církvi stýkáš, informovat, ale jemně, nevnucovat to, co si objevila. Život s Bohem je totiž velké dobrodružství. A když se snažíme být Bohu blízko, obracet se na něj, je náš život šťastný.

Správní rodiče touží po tom, aby jejich dítě bylo šťastné. Neboj se jim tedy ukázat, co jsi na cestě víry objevila a že z toho máš radost. A nenech se znervóznit tím, že tomu třeba hned neporozumí.

Milá..., přeji ti v tvém hledání odvahu a radost, Boží požehnání při volbě správné cesty a vytrvalost v ní.
Radostnou přípravu na křest a krásný život s Ježíšem uprostřed vaší rodiny!

  -redakčně upraveno-

Kategorie otázky: Křest dospělých

Témata: děti-rodiče, křest

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Časopis IN! pro dívky - leden 2022

Časopis IN! pro dívky - leden 2022
(7. 1. 2022) Nový rok nás vítá a my můžeme s novým odhodláním otevřít své oči pro to nové a hezké, co nás čeká. Otevřít srdce pro…