Můj anděl půjde před tebou. (Ex 23,23) - Citát z Bible na každý den

6. 8. 2020, jm

Jak přestat s milováním před svatbou?

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita předmanželská

Dobrý den,
Půjdu rovnou k věci. S přítelem spolu chodíme již rok a začali jsme spolu intimně žít. Jsme oba věřící a myslíme to spolu vážně. Chceme se vzít a zůstat spolu až do konce života. Veřejně jsme své "ano" před Bohem v kostele jěště neřekli, ale před Bohem v tichosti jsme se rozhodli už nyní.
Známe pohled katolické církve a veškerá pozitiva, která předmanželská čistota přináší. Bohužel jsem prožívala a prožívám "těžší období" a kvůli tomu jsme uklouzli.  (Vnímám, že je to žena, kdo ve vztahu řídí intimnosti a když ztrácí vůli, je těžké pro muže neodolat)
Nepotřebujeme slyšet, proč je to špatné. Otázkou je: Jak z toho ven?

Ne jako ve vtipu: Rozhodla jsem se, že můj muž nepůjde dneska na pivo...

Milá ...

Píšeš, že nepotřebuješ slyšet, proč je to špatně. Asi to tedy víš a budeš potřebovat mnoho argumentů, nejen pro svého přítele, ale i pro sebe.

Jak z toho ven?

Probíral jsem to se svou manželkou a jediné, co nás napadlo, je, že se na tom budete muset oba dva svobodně domluvit.

Svobodně z obou stran, ne tak, jak to bývá v různých vtipech: Rozhodla jsem se, že můj muž nepůjde dneska na pivo...

Je to velká výzva vašemu vztahu, ale to asi cítíš taky.

Jestli ale můžu k tomu něco přidat, pak bych měl jeden zásadní postřeh:

Píšeš, že "žena ve vztahu řídí intimnosti". Znamená to tedy, že na sebe bereš odpovědnost za hloubku intimity vašeho vztahu. Osobně si však myslím, že nemáš pravdu - když bych to vzal do důsledku, pak by to totiž znamenalo, že Tvůj přítel nehřešil, protože za tu situaci nebyl zodpovědný. To ale objektivně není pravda. Chci tím upozornit na to, že vztah by měl být ve všem "vyvážený". Ano, muž obvykle bývá ten, kdo by chtěl jít dále (znám to z vlastní zkušenosti), takže žena bývá ta, která hlídá pomyslnou hranici, kam až se může. Ale zvlášť v této situaci budete zřejmě muset být zodpovědní oba, ne jen Ty.

Připravujete se na svátost manželství, která spočívá v tom, že si navzájem slíbíte lásku, úctu a věrnost, že se nikdy neopustíte a že spolu ponesete všechno dobré i zlé až do smrti. A důležité je, že se poté odvoláte na Boha: "K tomu ať mi pomáhá Bůh". Když si ten slib promyslíte, je třeba docílit vyváženosti ve všech aspektech:

1) V lásce
2) V úctě
3) Ve věrnosti
4) V tom, že od sebe neodejdete
5) Že spolu ponesete všechno, co život přinese - dobré i zlé

Tvrdíš, že jste se v podstatě pro toto vše soukromě před Bohem rozhodli. Předpokládám tedy, že Tvůj partner má vůči Tobě takovou úctu a miluje Tě natolik, že bude ochoten s Tebou počkat na další milování až po svatbě. A že Tě kvůli tomu neopustí a tohle břemeno Ti pomůže věrně nést. A k tomu by Vám mohl pomoci Bůh - protože On stanovil, že mimo manželství je sexuální styk nedovolený. A tedy hřešíte stejnou měrou oba dva - oba dva máte totiž svobodu od Boha v tom, že nepřekročíte hranici intimity až k sexuálnímu styku. Zároveň však můžete společně Boha prosit o sílu, vytrvalost... A taky o Vaše manželství.

Nezbývá mi, než popřát vám oběma pevnou vůli a také to, aby z této zkoušky vyšel váš vztah silnější a abys získala větší důvěru v zodpovědnost, lásku i úctu, kterou k Tobě Tvůj přítel má. Budeme se za vás s manželkou modlit.

Kategorie otázky: Sexualita předmanželská

(Související) odkazy:

Láska a sexualita:
- Tři rozměry lidské sexuality (Jozef Augustyn)
- Manželství a sexualita (Aleš Opatrný)
- Nesexuální doteky (MUDr. Wheat)
- O sexualitě mimo manželství (Anselm Grün)
- Další texty k tématu sexualita zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…