Kdo jsi, Pane? (Sk 9,5) - Citát z Bible na každý den

31. 8. 2020, Opatrný

Getsemany - jak mohli evangelisté zapsat Ježíšovu modlitbu?

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Výklady jednotlivých pasáží Bible

Dobrý den.
Z evangelií víme o dění po poslední večeři dost podrobně. Jak si vysvětlujeme, že jsou známa slova o modlitbě Ježíšově (byl o samotě; apoštolé spali) .... "odejmi tento kalich ..." Když se vrátil k apoštolům, tak jim asi neříkal: "kluci teď jsem se modlil těmi a těmi slovy", a pak byl zatčen mučen a popraven. Jak si to biblisté vysvětlují? Co je zde zdrojem informace?
V podrobnostech o Getsemanské zahradě je jediný pisatel, který tam byl = Jan, dost skoupý. To Mk, Mat, Luk se o tomto Kristově modlení zmiňují více, vč. zdůraznění, že apoštolé únavou spali. Kdyby tento Kristův "zápas" slyšeli, pak by klidně nespali (!!)... ani Petrova reakce na přítomnost vojáků (useknuté ucho) nesvědčí o tom, že byl "v obraze" a věděl, o co jde a o jaký smrtelný zápas Pána Ježíše tam šlo. Na rozdíl od časově a místně odlišných osamocených modliteb Kristových, je právě v evangeliích popsáno, že po Getsemanech už k rozhovoru nebyla žádná příležitost.
Jistě se i s touto otázkou biblisté nějak vyrovnali. A to je právě to co mne zajímá. JAK?

Evangelia nejsou reportážní záznam událost

Vážený pane,,
přesně takové otázky si opravdu biblisté kladou, a další podobné: např. jak evangelisté věděli, co se událo na poušti, kde byl Ježíš sám?
Odpověď asi souvisí s tím, že evangelia nejsou reportážní záznam událostí. To neznamená, že by si evangelisté tyto věci vymysleli - spíš do určitého bodu děje soustředili něco, co se dělo průběžně. V Getsemanech tak vložili do Ježíšovy modlitby to, co Mistr asi prožíval delší dobu. Jan Ježíšův zápas v Getsemanech nepopisuje, ale podobná slova u něj Ježíš pronáší ještě před poslední večeří v Jan 12,27nn. Podobně popis pokušení na poušti může obsahovat Ježíšovy pozdější zápasy. Ale jsou i jiné příklady, že tak evangelisté psali: to co najdeme u Matouše v tzv. Horském kázání (Mt 5-7), je u Lukáše rozptýleno na více místech.

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.