Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu. (Iz 11,9) - Citát z Bible na každý den

31. 8. 2020, Opatrný

Getsemany - jak mohli evangelisté zapsat Ježíšovu modlitbu?

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Výklady jednotlivých pasáží Bible

Dobrý den.
Z evangelií víme o dění po poslední večeři dost podrobně. Jak si vysvětlujeme, že jsou známa slova o modlitbě Ježíšově (byl o samotě; apoštolé spali) .... "odejmi tento kalich ..." Když se vrátil k apoštolům, tak jim asi neříkal: "kluci teď jsem se modlil těmi a těmi slovy", a pak byl zatčen mučen a popraven. Jak si to biblisté vysvětlují? Co je zde zdrojem informace?
V podrobnostech o Getsemanské zahradě je jediný pisatel, který tam byl = Jan, dost skoupý. To Mk, Mat, Luk se o tomto Kristově modlení zmiňují více, vč. zdůraznění, že apoštolé únavou spali. Kdyby tento Kristův "zápas" slyšeli, pak by klidně nespali (!!)... ani Petrova reakce na přítomnost vojáků (useknuté ucho) nesvědčí o tom, že byl "v obraze" a věděl, o co jde a o jaký smrtelný zápas Pána Ježíše tam šlo. Na rozdíl od časově a místně odlišných osamocených modliteb Kristových, je právě v evangeliích popsáno, že po Getsemanech už k rozhovoru nebyla žádná příležitost.
Jistě se i s touto otázkou biblisté nějak vyrovnali. A to je právě to co mne zajímá. JAK?

Evangelia nejsou reportážní záznam událost

Vážený pane,,
přesně takové otázky si opravdu biblisté kladou, a další podobné: např. jak evangelisté věděli, co se událo na poušti, kde byl Ježíš sám?
Odpověď asi souvisí s tím, že evangelia nejsou reportážní záznam událostí. To neznamená, že by si evangelisté tyto věci vymysleli - spíš do určitého bodu děje soustředili něco, co se dělo průběžně. V Getsemanech tak vložili do Ježíšovy modlitby to, co Mistr asi prožíval delší dobu. Jan Ježíšův zápas v Getsemanech nepopisuje, ale podobná slova u něj Ježíš pronáší ještě před poslední večeří v Jan 12,27nn. Podobně popis pokušení na poušti může obsahovat Ježíšovy pozdější zápasy. Ale jsou i jiné příklady, že tak evangelisté psali: to co najdeme u Matouše v tzv. Horském kázání (Mt 5-7), je u Lukáše rozptýleno na více místech.

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Ježíš Kristus Král, Boží království

(23. 11. 2022) Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého…

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého světa…

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021
(22. 11. 2022) Pravidelná akce, která připomíná všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské…

Kdy začíná advent?

(21. 11. 2022) Datum první adventní neděle