Národy překují své meče na radlice. (Iz 2,4) - Citát z Bible na každý den

15. 7. 2021, zdl

Definice hříchu v Bibli

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Křesťanská etika, hřích

Dobrý den, mám problém s chápáním hříchu. Nejsem si jistý, co to přesně je. Vím, že hřích je katechismem definován jako vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona. Problém ale je ten, že jsem nenašel v Bibli žádný náznak, který by to potvrzoval. Mohli byste mi to prosím osvětlit?  Vyrůstal jsem v ateistické rodině a věřící jsem krátce a tohle mě trápí.
Prosím ukažte mi nějaký náznak z Bible, který by potvrzoval že hřích je vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona. 

Stěžejním sdělením Bible je Boží láska k hříšníkům

Dobrý den,
v prvé řadě je třeba si uvědomit, že Bible neobsahuje většinou žádné přesné definice, ale hodně vypráví příběhy a shrnuje různá moudrá poučení. Oproti tomu katechismus je právě plný velkého množství hutných shrnutí a definic. Není proto nic divného, že definici katechismu v Bibli přímo nenajdete.

V katechismu ale najdete velké množství odkazů na Bibli, pomocí kterých si můžete dohledat, z čeho daný odstavec katechismu vychází. Navíc i sám katechismus obsahuje více různých definic hříchu, takže není nutné se omezovat jen na jednu. Třeba v §1849 se mimo jiné píše, že „je to přestupek proti pravé lásce k Bohu a bližnímu“.
K lepšímu pochopení, co se hříchem rozumí, doporučuji článek  Co je to hřích?  Pokud Vás více zajímá, co se o hříchu píše přímo v Bibli, shrnutí najdete v článku Hřích v Bibli.

Stěžejním sdělením Bible, které se pochopitelně odráží i v katechismu, je, že Bůh je milosrdný vůči hříšníkům:
„Evangelium nám v Ježíši Kristu zjevuje milosrdenství Boha vůči hříšníkům. Anděl to oznamuje Josefovi: „Dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů“ (Mt 1,21). Totéž lze říci o eucharistii, svátosti vykoupení: „Neboť to je má krev (nové) smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů“ (Mt 26,28).“ (Kánon 1846).

Bible i katechismus (zjednodušeně řečeno) sdělují, že hřích je vážná věc, ale že Bůh na ni má řešení.

S pozdravem a přáním všeho dobrého
Linka víry

Kategorie otázky: Křesťanská etika, hřích, Hledání Boha, víry

Témata: hřích

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Ježíš Kristus Král, Boží království

(23. 11. 2022) Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého…

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého světa…

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021
(22. 11. 2022) Pravidelná akce, která připomíná všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské…

Kdy začíná advent?

(21. 11. 2022) Datum první adventní neděle