Ježíši, smiluj se nade mnou! (Mk 10,47) - Citát z Bible na každý den

15. 7. 2021, zdl

Definice hříchu v Bibli

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Křesťanská etika, hřích

Dobrý den, mám problém s chápáním hříchu. Nejsem si jistý, co to přesně je. Vím, že hřích je katechismem definován jako vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona. Problém ale je ten, že jsem nenašel v Bibli žádný náznak, který by to potvrzoval. Mohli byste mi to prosím osvětlit?  Vyrůstal jsem v ateistické rodině a věřící jsem krátce a tohle mě trápí.
Prosím ukažte mi nějaký náznak z Bible, který by potvrzoval že hřích je vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona. 

Stěžejním sdělením Bible je Boží láska k hříšníkům

Dobrý den,
v prvé řadě je třeba si uvědomit, že Bible neobsahuje většinou žádné přesné definice, ale hodně vypráví příběhy a shrnuje různá moudrá poučení. Oproti tomu katechismus je právě plný velkého množství hutných shrnutí a definic. Není proto nic divného, že definici katechismu v Bibli přímo nenajdete.

V katechismu ale najdete velké množství odkazů na Bibli, pomocí kterých si můžete dohledat, z čeho daný odstavec katechismu vychází. Navíc i sám katechismus obsahuje více různých definic hříchu, takže není nutné se omezovat jen na jednu. Třeba v §1849 se mimo jiné píše, že „je to přestupek proti pravé lásce k Bohu a bližnímu“.
K lepšímu pochopení, co se hříchem rozumí, doporučuji článek  Co je to hřích?  Pokud Vás více zajímá, co se o hříchu píše přímo v Bibli, shrnutí najdete v článku Hřích v Bibli.

Stěžejním sdělením Bible, které se pochopitelně odráží i v katechismu, je, že Bůh je milosrdný vůči hříšníkům:
„Evangelium nám v Ježíši Kristu zjevuje milosrdenství Boha vůči hříšníkům. Anděl to oznamuje Josefovi: „Dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů“ (Mt 1,21). Totéž lze říci o eucharistii, svátosti vykoupení: „Neboť to je má krev (nové) smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů“ (Mt 26,28).“ (Kánon 1846).

Bible i katechismus (zjednodušeně řečeno) sdělují, že hřích je vážná věc, ale že Bůh na ni má řešení.

S pozdravem a přáním všeho dobrého
Linka víry

Kategorie otázky: Křesťanská etika, hřích, Hledání Boha, víry

Témata: hřích

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Pomáhal ukrýt před nacisty tisíce uprchlík: Hugh O'Flaherty

Pomáhal ukrýt před nacisty tisíce uprchlík: Hugh O'Flaherty
(24. 10. 2021) Vatikánský kněz Msgre. Hugh O'Flaherty (* 28. února 1898 + 30. října 1963), pomáhal ukrýt před nacisty tisíce…

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my
(19. 10. 2021) A přesto je optimistická a pozitivní…

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…