Kdo jsi, Pane? (Sk 9,5) - Citát z Bible na každý den

12. 4. 2023, KP

ASMR relaxace z pohledu křesťanské víry

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Dobrý den,
ráda bych se Vás zeptala na názor ohledně ASMR.  Jde již o poměrně rozběhnutý způsob relaxace. Podle dostupných informací se ASMR teprve začíná zkoumat z vědeckého hlediska. Jisté ale  je, že existuje a že spousta lidí je schopných ji zažívat. Včetně mě. A je to příjemné.

Znervózňuje mě ale název, který obsahuje slovo meridiánová - a meridiány, jak je obecně známo, patří k tradiční čínské medicíně. Možná to je jen špatné pojmenování, možná jde o úplně normální jev v organismu, který nám má připomenout jistotu v matčině lůně, či prostě pomoct se zrelaxovat. Je mi jasné, že v každém případě se nesmí stát z této relaxace náš pán. Přesto bych nerada naletěla. Prosím pomozte mi rozluštit tuto hádanku.


Moc děkuji za Váš čas a důležitou službu věřícím

Všichni máme potřebu skutečné lidské blízkosti, bezpečí, jistoty

Milá ...
děkuji  za důvěru, s jakou se na nás obracíte.
Pravdou je, jak již sama zmiňujete, že je zatím příliš málo podkladů pro to, abychom mohli činit jakékoli jasné závěry – jak na poli vědy, tak na poli duchovním. Pokusím se tedy pouze stručně o některé úvahy.

Z dohledatelných zdrojů o původu metody spíše vyplývá, že termín „meridiánová“ je v tomto případě termín pomocný, v dnešní době, řekla bych, „trendy“, proto se využil pro zkratkovitý popis toho, co se v našem těle děje, totiž že vzruch je veden po určité dráze, což se ovšem ukazuje jako fyziologicky popsatelný jev. Spojitost s TCM ani obecně s východní filozofií, která s meridiány pracuje, jsem nikde nezaznamenala, alespoň ne podstatně (že se na to dále mohou nabalit různé ezoterické proudy, se asi nabízí). V popsání skutečnosti samotné – to, že k tomu v organismu dochází, bych tedy nespatřovala nic špatného. Stejně tak bych se asi úplně nebránila myšlence, že nám můžou určité konkrétní vjemy pomoci k relaxaci (typický tzv. bílý šum).

Možná to, nad čím bych se více zamyslela v oblasti psychologicko-duchovní, je otázka, proč vůbec tento trend nyní čím dál víc narůstá a nabývá na oblíbenosti. Určitě je to téma pro nějaký hlubší psychologický výzkum, (který bezpochyby probíhá, stejně, jako jistě probíhá výzkum ohledně terapeutického potenciálu metody). Ale vzhledem k určitým prvkům, jakými jsou konejšení a vytváření umělého pocitu jistoty, si kladu otázku, zda to není obecně o nějaké potřebě lidské blízkosti, pocitu bezpečí, nějakého vřelého vztahu či pozitivních emocí, kterých se člověku v dnešní zrychlené a zároveň individualizované době dostává méně. Zdá se, že tato metoda ony potřeby do určité míry saturuje. Avšak ona je pouhou náhražkou skutečných vztahů, skutečné mezilidské blízkosti, na které stojí náš pocit jistoty a bezpečí. V tom spatřuji jistou hrozbu, totiž, když lidé začnou vyhledávat tyto náhražky na úkor hledání a vytváření skutečných kvalitních blízkých vztahů. Pominu-li nebezpečí vytvoření si závislosti na metodě, není k samotnému zamyšlení už to, že něco, co můžeme a měli bychom zakoušet prostřednictvím vzájemných vztahů, se stává předmětem nějaké metody, kterou můžeme využívat nezávisle na druhých? Nebo že si náš pocit jistoty a bezpečí upevňujeme prostřednictvím něčeho vědomě hraného?

V křesťanství poznáváme, že nás Ježíš zve k tomu, abychom vstupovali do vztahu s Bohem a s druhými lidmi (dvě první a nejdůležitější přikázání jsou také o vztazích). To je to, co člověka dělá více člověkem. Jsme tedy zváni k růstu ke skutečnému lidství. Pro mě je tedy otázkou, zda to, co dnes nabízí (převážně) kybernetický prostor prostřednictvím metody ASMR, spíše neodvádí od této cesty.

Jak ale píšu, těch forem je mnoho a sama vidím rozdíl např. mezi šuměním moře a tím, kdy na mě z Youtube šeptá „kadeřnice“ mateřským konejšivým hlasem.

Uvědomuji si, že odpovídám spíše prostřednictvím vlastních úvah. Domnívám se však, že na nějaké kvalifikované zpracování tématu je skutečně ještě brzy.

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Související texty k tématu:

Magie, okultismus, spiritismus, ezoterika
- Jak se stavět k horoskoupům a mimořádným schopnostem?
- Okultismus a křesťané (Vojtěch Kodet)
- Magie (z listu toskánských biskupů)
- Magie, spiritismus, okultismus (Philippe Madre)
- "Uzdravení rodových kořenů"
- Homeopatie - logické rozpory?
- Další texty k tématu magie, okultismus, exorcismus zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.