Hospodin je velmi hodný chvály. (Ž 48,2) - Citát z Bible na každý den

Katalog

Navigace: Katalog > LÁSKA, VZTAHY > manželství

Manželství - Pokud se manželství vydaří, je to jedna z nejskvělejších věcí v životě - jak pro manžele samotné, tak i pro jejich děti a okolí. Dobré manželství ale nevzniká náhodou a samospádem. Žádné manželství není (jen) procházkou s kytkou v ruce. Romantika sice patří do života,  ale běda tomu, kdo by chtěl své manželství postavit (jen) na tomto druhu lásky. (Texty o manželství v rejstříku tohoto webu - řazeny dle relevance.)
Manželství - sny v troskách? - Až své životy spojíte navždy, poznáte ještě větší výšky, ale také nečekanou tvrdost pádů. A vaše sny budou často ležet v troskách. Budete podstupovat mnoho zkoušek a pýcha vám často bude napovídat, abyste si místo Lásky zvolili sebe. Ale teprve tehdy dokážete opravdu rozpřáhnout křídla.
Manželství není vždy procházkou s kytkou v ruce - U moderních manželů existuje nepochybně dvojí pokušení: buď naivně věří, že rozumějí-li si sexuálně, nebudou žádné problémy, nebo si při první nesnázi myslí, že přišel fatální konec lásky a že je nutný rozchod.
Miluji tě - Kniha o tom, jak vyjádřit lásku (nejen v manželství). Tyto texty jsou určeny všem, kteří chtějí milovat a být milováni, i když pro svůj romantický obsah snad může někomu připadat vyšlá z módy. Přesto se domnívám, že je dnes aktuální více než jindy. Rady, které kniha obsahuje, samozřejmě nelze brát úplně doslova. Každý člověk chápe a posuzuje stejné věci různě, na základě svých vlastních zkušeností a citlivosti...
Otázky a odpovědi k tématu ´Manželství, partnerství´ - Otázky vycházejí z konkrétních životních situací...
Příprava na manželství - přednášky - Základní témata manželství z pohledu křesťanství. Texty z kurzů pro ty, kdo se na manželství připravují (A.Opatrný)
Téma manželství - v rejstříku webu vira.cz
Téma manželství - příprava - v rejstříku webu vira.cz

Co očekávat od manželství? - Proč nám nikdo neřekl, jak moc se budeme muset v manželství přizpůsobovat? Myslel jsem si, že manželství je obtížné jen pro obtížné jedince. Nevěnoval jsem například moc pozornosti tomu, když se manželka ptala, zda si nechci zahrát nějakou hru či navrhovala návštěvu obchodního střediska. Považoval jsem to vlastně za vyrušování. Zdálo se mi, že už si nemůžu přečíst nerušeně ani kapitolu. Bohužel jsem si neuvědomil, že ona čekala od našeho manželství mnohem víc.  "Chtěla jsem vztah," řekla mi manželka později. "Místo toho jsem dostala spolubydlícího. Bylo mi mizerně."
Dotyk - Bůh nás stvořil se statisíci mikroskopickými nervovými zakončeními v kůži, jež mají vnímat láskyplný dotyk a mít z něho užitek. Něžný dotyk nám říká, že o nás někdo pečuje. Dokáže utišit obavy, konejšit bolest, přinášet útěchu nebo poskytovat emocionální jistotu. I u dospělých je dotek nadále prvořadým prostředkem komunikace s těmi, které milujeme, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Naše potřeba laskavého dotyku je normální a zdravá a nikdy z ní nevyrosteme. Ale pokud je tělesný kontakt tak cenný a příjemný, proč manželské páry nabádat, aby jej více praktikovaly? (MUDr. Wheat z knihy "Jde to vůbec?")
Hodnoty sexuálního vztahu - Láska se netýká jen nějaké podružné funkce člověka, nýbrž celé jeho osobnosti, takže rozhodnutí milovat druhého člověka představuje vposledku rozhodnutí pro lásku vůbec, a tím také příklon k Bohu. (Hans Rotter)
Hranice a váš partner v manželství - Hranice vytvářejí oddělenost. Manželství má jako jeden z úkolů vzdát se oddělenosti a stát se místo dvou jedním. To může být zdrojem značného zmatku, zejména pro člověka, který nemá jasné hranice, z nichž by mohl vycházet. Kvůli špatným hranicím ztroskotává více manželství než z kteréhokoli jiného důvodu. V tomto textu budou zákony hranic, stejně jako mýty o nich, uplatněny právě na manželský vztah. (Dr. Henry Cloud, Dr. John Townsend)
Jak katolická církev chápe manželství - Nikdy se neberou dva ideální lidé. (P. Ing. Aleš Opatrný)
Jak pečovat o dobré manželství - Uprostřed všech všednodenních záležitostí lze snadno zapomenout, že láska má svůj vlastní život. Mnoho manželských párů příliš často zanedbává svůj vztah, dokud malé hádky a podráždění nepřerostou do vážné krize.
Jsou muži skutečně takoví, jak si myslíte? - Jak pohlížíte na svého manžela? Na svou roli jako manželky? Máte problém ve vztazích se synem, otcem, mužskými spolupracovníky? (Kevin Leman)
Když dítě nepřichází - cesta, kterou někteří už prošli, jiní po ní jdou. J. Fenclová
Když vás manžel nebere vážně - Kdykoli své pocity jen tak přejdeme, pevně se v nás usadí a brání nám v životu. (Anselm Grün)
Konec otců, - aneb nastupuje nadvláda matek. Děti šílejí! (Kateřina Svobodová)
Konflikty a jejich řešení - Komunikace jako základní podmínka řešení konfliktů. A.Opatrný
Křivda, odpuštění a smíření - Na křivdu si nikdy nezvykneme. Jak uzdravit jizvy po ní?J. Augustyn
Láska a manželství - Prospívá manželství lásce, nebo ji zhasíná? Promluvy L. Evelyho
Láska se musí přelévat - Jak zdárně překonat úskalí... Z rozhovoru s P. Vojtěchem Kodetem
Manželství a sexualita - Přijetí své životní role - cesta ke štěstí. Z knihy "Manželství" (P. Ing. Aleš Opatrný)
Manželství na zkoušku - Soužití na zkoušku se stává zdrojem pochybností. 12 otázek pro ty z vás, co o něm uvažují. D. Ange
Miláčku, netrap mě - Jak oživovat plamen lásky v manželství každý den. Jak překonávat krize malé i velké, jak komunikovat, abychom měli potřebné informace, a snít, abychom uměli udělat potřebné změny. (Denis Sonet)
Mladá žena tiše plakala - Příběh, který může být i o tobě. B. Groeschel
Modlitba v manželství - abychom věděli, že Bůh není proti nám, ale pro nás a dokázali na tom stavět. A.Opatrný
Muž a žena - dva světy? - Rozhovor s psychologem Petrem Goldmanem
Mužská a ženská spiritualita - Rozdílné důrazy, které je možné vnímat u nezanedbatelného množství mužů i žen. (P. Tomáš Holub)
Naplněný život - Abeceda partnerských vztahů. Jak se lze učit lásce a jaké jsou její nezbytné fáze, volba partnera pro manželství, život v páru, krize, odloučení. (Yves Boulvin)
Nejdřív se potřebuješ rozzlobit - odpuštění stojí až na konci. (Anselm Grün)
O odpuštění očima psychologa Jaro Křivohlavého - Tam kde nejsou konflikty a střety, lidem o nic nejde, nic se neděje.
O odpuštění s Prof. Dr. Jaro Křivohlavým - záznam on-line rozhovoru
O ženách a mužích - I z rozepře se může zrodit jednota.Myšlenky moudrých
Obsah a výklad manželského slibu - Důležité je obstát. Z knihy "Manželství" (P. Ing. Aleš Opatrný)
Odpuštění osvobozuje i nás samé - odložme těžký náklad, který vlečeme s sebou (Henri J.M.Nouwen)
Otázky a odpovědi na téma církevní sňatek - Odpovědi na otázky našich čtenářů.
Otázky a odpovědi na téma církevní sňatek - komplikace - Otázky a odpovědi našich čtenářů
Otázky a odpovědi na téma komplikace v manželství - Odpovědi na otázky našich čtenářů.
Otázky a odpovědi na téma příprava na manželství - Odpovědi na otázky našich čtenářů.
Počáteční láska... - Někdy se říká, že láska je slepá. Z knihy "Odvaha žít lásku"
Proč a jak odpouštět? - aneb odpuštění neschvaluje zlo. Odpouštění je nutnou integrální součástí každého vztahu, tedy i manželství.
Prosím tě, mami… - Jak naše manželství ovlivnily naše matky? (Dr. Henry Cloud, Dr. John Townsend)
Přátelství a láska se od sebe liší, ale nevylučují se - Z knihy "Přátelství" (Anselm Grűn)
Romantická zamilovanost - je jen částí spektra lásky... Z knihy Manželství (A. Opatrný)
Rozdíly v mužském a ženském způsobu uvažování - a nakolik se promítají do duchovního života. Rozhovor s manžely Poláčkovými
Rozhodl jsem se pro manželství, ale... - Přeměna našeho života. Z knihy "Jít za Kristem" (Fabio Ciardi)
Rozhovor s ovdovělou maminkou malých dětí Marcelou Řezníčkovou - Život plný zvratů. Z knihy "Co chtějí říci ženy ženám" (R. Bělunková, K. Rózsová)
Sdílení - Dobrodružná cesta - Při stále důvěrnějším sdílení v manželství postupně ve druhém odhalíte nové zajímavé oblasti. (MUDr.Wheata)
Sexuální normy - a sociální statut manželství. Z knihy Sexualita křesťanská morálka. (Hans Rotter)
Sňatek proti zákonu - Úspěch, který mi Eskymáci nechtěli odpustit. Z knihy Inuk znamená člověk.
Soubor několika textů o manželství - Děti nejsou záplaty, Jak zdárně překonat úskalí..., V. Kodet, A. Opatrný, V. Janků
Spiritualita manželského života - Stavět na tom, že si nás Bůh zamiloval. Z knihy "Manželství" (P. Ing. Aleš Opatrný)
Škola odpuštění - Cesty ke smíření(Anselm Grün)
Uplatňování zákonů hranic v manželství - Stanovení hranic je skutkem lásky a znamená ochranu dobra. Dr. Henry Cloud, Dr. John Townsend)
Věrnost i v temnotě krizí lásky? - Co je to věrnost? Je to to, co jste si slíbili při vstupu do manželství? Že zůstanete spolu, i když se už nebudete milovat? Nebo jste si slíbili, že se budete milovat stále? Co může takový závazek znamenat? Akt vůle? Úsilí? Není to domýšlivost? Kdo si může být tak jist sám sebou, že může předvídat, co bude cítit za třicet let? Chraňme se toho, abychom dávali pojmu věrnost negativní smysl: "Neopustím tě!" Nebo ještě něco horšího: "Nebudu ti nevěrný!" Kdo by se s tím mohl spokojit? "Otče, jsem věrný své manželce. Nikdy jsem jí nebyl nevěrný." Je to opravdu to, co jste jí slíbili? (L. Evelly)
Vše má svůj pravý čas - Prosté příběhy, jak dobře žít, inspirované knihou Kazatel. P. Gulley
Vzdělávání - To mám svému muži kázat? Kapitola z knihy "Jde to vůbec?" MUDr.Wheata
Vztahy k rodičům, přátelům a církvi - Začneme vztahem k rodičům. Z knihy "Manželství" (P. Ing. Aleš Opatrný)
Zádrhele lásky - Představa ideálního partnera. Závislost na rodičích. Falešné představy o lásce. Minulá zranění. Nerozhodnost. (Élisabeth Contentová, Bénédicte Lucereauová a Valérie Mathieuová )
Zkus milovat jinak než dosud - láska znamená dávat se, být pozorný, dělat radost, znamená ohleduplnou něžnost... D. Ange
Žehnání - Ať s vámi váš partner zachází jakkoli, vy byste mu (jí) měli žehnat. (MUDr.Wheat)
Ženy, milujte své muže! - Kniha, která dokáže zaujmout, rozesmát a hlavně dodat chuť znovu pracovat na svém nejdůležitějším vztahu. (Hugues Dollié)

Další zajímavé texty - v rubrice Sexualita katalogu tohoto webu
Heslo manželství - v iEncyklopedii
Heslo manželství - v Katechismu
Přehledné informace o manželství - z pohledu katolické církve –  manzelstvi.cz
Texty k tématu manželství - na webu pastorace.cz

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi
(12. 7. 2024) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…