Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh. (Ž 85,9) - Citát z Bible na každý den

29. 6. 2003, MK | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Za koho mě pokládáte vy?

Ježíš se zeptal svých učedníků: ”Za koho lidé pokládají Syna člověka?” Odpověděli: ”Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.” Řekl jim: ”A za koho mě pokládáte vy?” Šimon Petr odpověděl: ”Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.” Ježíš mu na to řekl: ”Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. (Mt 16,13-19)
Náš život může být poznáváním a objevováním živého Boha a Jeho lásky.

Kristus nás povolává nás k plností života s Ním.

Když pak prožijeme ve svém srdci to, že On je plnost všeho, že skutečně On je „Mesiášem synem živého Boha“ pak také hlouběji poznáme smysl našeho života, smysl naší existence.

Jeho blízkost nám pomáhá uvědomovat si pravdu o nás o našem životě a našem poslání.

Prosme o dar, aby náš nebeský Otec každému z nás zjevil že Ježíš je syn živého Boha.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: MK

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Časopis pro dívky IN! - červenec

Časopis pro dívky IN! - červenec
(1. 7. 2022) Už je to tu! Prázdniny začaly a my jsme pro vás připravily skvělé číslo na dny volna. A jako každý rok, i tentokrát je…

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně