Můj Bože, hořekuji před tebou! (Ž 88,2) - Citát z Bible na každý den

2. 3. 2013, MB | MBgm (Foto: IMA) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Tady jsem!

Tady jsem!

Hospodin zavolal: "Mojžíši, Mojžíši!" A on odpověděl: "Tady jsem!" (Ex 3,4).

Hospodin zavolá
a Mojžíš odpoví.
Jak jednoduché!
Proč to tak jednoduché nemám já?

Bůh každého z nás volá
již od stvoření světa.
Zná naše "jméno" - tedy naši podstatu - a ví, kde jsme.

Vždy nás volá jménem,
oslovuje nás osobně,
nechce nás "přepadnout",
chce nám ponechat svobodu odpovědět.

Nemusíme odpovědět. 
Můžeme se schovat.
Můžeme být ztracení. Můžeme se bát. 

Ať jsem kdekoliv.
Ať jsem učinil cokoliv.
Ať už jsem na poušti
nebo uprostřed davu.
On mě volá. Stačí odpovědět. 

Tady jsem! Nevím, co mám dělat.
Nevím, jak jsem se sem dostal.
Nemůžu ven! Nemůžu dýchat! Bojím se.

Tady jsem!
Ty víš, jak mi je.
Pomoz, prosím.

Tady jsem, Pane.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2022) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…