Teď je ten „den spásy". (2 Kor 6,2) - Citát z Bible na každý den

26. 5. 2002, KZ | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Rozházené kosti, anebo tělo?

Žijte v radosti,
napravujte své nedostatky,
povzbuzujte se,
buďte jednomyslní,
pokojní,
a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.
(2Kor 13,11)
Jak hezky se nám tato slova čtou. Přikyvujeme k nim a možná si říkáme, jak by bylo krásné, kdyby tomu tak bylo i v naší farnosti či v celé církvi. Jen kdyby nám to „nekazili“ ti druzí bratři a sestry svou nepříjemnou povahou či „špatnými“ názory. Jenže ona zmiňovaná jednomyslnost neznamená, že všichni musí mít stejné názory, ale to, že všichni chtějí společně kráčet stejným směrem. Tam, kam je povede Duch.

K této společné cestě však potřebujeme velkou pokoru srdce, neboť se po nás žádá, abychom se sjednotili i s těmi, kteří nám nejsou sympatičtí a uznali, že i oni spolu s námi tvoří stejné tělo Kristovo. Teprve potom můžeme být skutečným tělem Kristovým, církví, kterou vede Duch Svatý a která vydává světu svědectví o Otci. Teprve pak žijeme skutečně ve společenství Otce, Syna a Ducha Svatého. Jinak jsme jen rozházené kosti. Teprve přiblíží-li se kosti jedna k druhé, může být tělo Duchem oživeno (Ez 37).

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: KZ

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Kdy je Den otců

(19. 6. 2021) Den otců - datum

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(9. 6. 2021) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Aleluja dětí .-)

Aleluja dětí .-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2021) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Národní pouť za hospice - sobota 12. června 2021 na Velehradě

Národní pouť za hospice - sobota 12. června 2021 na Velehradě
(3. 6. 2021) Asociace hospiců zve na pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR - přijďte je podpořit, potřebují…

Boží tělo -svátek

(1. 6. 2021) Slavnost Těla a krve Páně