Můj Bože, hořekuji před tebou! (Ž 88,2) - Citát z Bible na každý den

30. 4. 2005 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Platí to pro nás. Platí to pro tebe...

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu". (srov. Jan 14,15-21)
Nejde v tomto úryvku o iluzi,
či milosrdnou lež,
která křesťanům pomáhá
přežít tvrdou realitu života?

Osudy mnoha lidí během uplynulých dvou tisíc let, ale i dnes,
svědčí o tom, že život s Kristem není únik k iluzi, ale naopak.
Život s Bohem v srdci pomáhá člověku nalézt sám sebe,
své místo na zemi a i sílu k plnohodnotnému životu.

Život s Bohem v srdci
umožňuje přestát všechna protivenství,
jak ta vnější, ale především i ta,
která si každý člověk způsobuje sám.

Život s Bohem umožňuje
činit tento svět obyvatelnější.


Jeho příslib zní jasně:
"Nenechám Vás sirotky."
Platí to pro nás.
Platí to pro tebe...

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2022) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…