Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem. (Zj 12,7) - Citát z Bible na každý den

12. 9. 2004, OVA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

On to s tebou nezabalil !

Ježíš přijímá hříšníky a jí s nimi !? (Lk 15,2)
 

Bůh vytrvale hledá,
i všechny lidi
na okraji
a vychází jim v ústrety.

Navzdory všemu opovržení,
výsměchu,
lhostejnosti
a mizivé naději.

Proč, z jakého důvodu?
Vůbec žádný důvod není.
Jen jeho láska, která jde napříč
lidským představám o spravedlnosti.

Nepovedlo se ti dnes opět něco?
Neboj se!
On to s tebou nezabalil!
Vstaň a jdi.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: OVA

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2022) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1