Choďme v Hospodinově světle! (Iz 2,5) - Citát z Bible na každý den

27. 5. 2023, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Neodpuštění nás zbavuje sil, radosti a pokoje

 Foto by fancycrave1  Pixabay; portál, výhled, svoboda, dálka

Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (J 20, 19-23)

Když po svém zmrtvýchvstání přišel Ježíš za svými učedníky, našel lidi ustrašené, kteří se báli vyjít ven do světa. Seděli za zavřenými dveřmi a nevěděli, co mají dělat. Možná pro nás situace celkem známá: strach z toho, co nás „venku“ čeká.

Jejich obavy a strach však Ježíše neodradily od toho, aby jim svěřil úkol: Jít do světa a přinášet lidem velikonoční poselství. A slibuje jim, že jim ku pomoci bude Duch svatý a že i sám Ježíš „s nimi bude až do skonání světa“ (Mt 28,20). Nebudou tedy na tento úkol sami, Duch svatý jim dodá sílu a zbaví je strachu.

Ježíš dává učedníkům zcela konkrétní zadání, že mají o dopuštění svědčit jak slovem tak i životem. Odpuštění je pro život stěžejní, je v něm obrovská síla a energie. Žijeme-li s neodpuštěním, ať už druhým nebo sami sobě, vlečeme si ho jako těžkou kouli na noze. Neodpuštění nás zbavuje sil, radosti a pokoje.

Odpouštíme-li, jsme zvěstovateli velikonočního poselství. S pomocí Ducha svatého se tak k druhým může dostat zpráva o tom, že hříchy nad námi nemusejí mít moc. Protože když odpouštíme my lidé, o co víc odpouští náš milující, milosrdný a velkorysý Bůh.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Duch svatý, letnice:
Duch svatý není nějaká energie- Jak nejlépe "realizovat sám sebe"?
- Kdo je Duch svatý, jak působí? (Angelo Scarano)
- Jakých je sedm darů Ducha svatého?
- Příběh svatodušních svátků (pro děti)
- Nevíme, jak se modlit... Roger Schutz
- Další texty k tématu Duch svatý, Letnice zde

Odpuštění, smíření:

 

Odpustit je jako odložit veliké břímě / ruksak, cesta, zákaz vjezdu, Šumava

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (listopad 2023)

Doporučené knihy (listopad 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...
(29. 11. 2023) Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…