Žízním. (J 19,28) - Citát z Bible na každý den

27. 5. 2023, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Neodpuštění nás zbavuje sil, radosti a pokoje

 Foto by fancycrave1  Pixabay; portál, výhled, svoboda, dálka

Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (J 20, 19-23)

Když po svém zmrtvýchvstání přišel Ježíš za svými učedníky, našel lidi ustrašené, kteří se báli vyjít ven do světa. Seděli za zavřenými dveřmi a nevěděli, co mají dělat. Možná pro nás situace celkem známá: strach z toho, co nás „venku“ čeká.

Jejich obavy a strach však Ježíše neodradily od toho, aby jim svěřil úkol: Jít do světa a přinášet lidem velikonoční poselství. A slibuje jim, že jim ku pomoci bude Duch svatý a že i sám Ježíš „s nimi bude až do skonání světa“ (Mt 28,20). Nebudou tedy na tento úkol sami, Duch svatý jim dodá sílu a zbaví je strachu.

Ježíš dává učedníkům zcela konkrétní zadání, že mají o dopuštění svědčit jak slovem tak i životem. Odpuštění je pro život stěžejní, je v něm obrovská síla a energie. Žijeme-li s neodpuštěním, ať už druhým nebo sami sobě, vlečeme si ho jako těžkou kouli na noze. Neodpuštění nás zbavuje sil, radosti a pokoje.

Odpouštíme-li, jsme zvěstovateli velikonočního poselství. S pomocí Ducha svatého se tak k druhým může dostat zpráva o tom, že hříchy nad námi nemusejí mít moc. Protože když odpouštíme my lidé, o co víc odpouští náš milující, milosrdný a velkorysý Bůh.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2023) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Křesťanský hudební festival Na Výšinách

Křesťanský hudební festival Na Výšinách
(21. 5. 2023) Jake Hamilton, Jana Zubajová a Michal Horák zahrají na Vyšehradě!