Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19) - Citát z Bible na každý den

13. 2. 2010, MN | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Nejsme to jen my, kdo jedná

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.(Jer 17,7)

"Spoléhat na Hospodina".
Jak to je obtížné tváří tvář starostem,
zklamáním, podrazům a nepříjemnostem,
které prožíváme.

Mnohdy ani člověka nenapadne,
že by to či ono měl a mohl řešit s Bohem.
Proč to ale nezkusit právě nyní.
Co právě řeším?

"Pane, pomoz mi to vyřešit,
daruj mi moudrost,
dopomoz k právu
a pomoz objevit řešení.

Tady je můj strach a obavy,
nervozita a nejistota.
Jsi můj Pán a já ti věřím.
Amen."

Nejsme to jen my,
kdo jedná.
A to je nádherné vědomí.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: MN

- Bůh Otec - Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství.
- Spása, spasení - Význam a obsah stěžejního výrazu pro život z víry
- Víra - Víra je tak široký pojem, že se do něj vejde téměř cokoliv.
Láska
- Smrt, posmrtný život Zemřít můžeme kdykoliv a kdekoliv
- Základní pojmy křesťanské víry

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(23. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…

Svatý Patrik 17. března

(12. 3. 2023) Etymologie jména Patrik znamená „Vznešený“ nebo „Urozený“.  Českou variantou je…

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet
(9. 3. 2023) Vlajka pro Tibet - symbol boje za lidská práva  i za svobodu vyznání. Vlajka pro Tibet není propagací…