Pošlu k vám Přímluvce. (J 16,7) - Citát z Bible na každý den

13. 2. 2010, MN | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Nejsme to jen my, kdo jedná

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.(Jer 17,7)

"Spoléhat na Hospodina".
Jak to je obtížné tváří tvář starostem,
zklamáním, podrazům a nepříjemnostem,
které prožíváme.

Mnohdy ani člověka nenapadne,
že by to či ono měl a mohl řešit s Bohem.
Proč to ale nezkusit právě nyní.
Co právě řeším?

"Pane, pomoz mi to vyřešit,
daruj mi moudrost,
dopomoz k právu
a pomoz objevit řešení.

Tady je můj strach a obavy,
nervozita a nejistota.
Jsi můj Pán a já ti věřím.
Amen."

Nejsme to jen my,
kdo jedná.
A to je nádherné vědomí.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: MN

- Bůh Otec - Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství.
- Spása, spasení - Význam a obsah stěžejního výrazu pro život z víry
- Víra - Víra je tak široký pojem, že se do něj vejde téměř cokoliv.
Láska
- Smrt, posmrtný život Zemřít můžeme kdykoliv a kdekoliv
- Základní pojmy křesťanské víry

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Noc kostelů

Noc kostelů
(27. 5. 2022) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 10. června 2022

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
(23. 5. 2022) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Kdy jsou Letnice?

(20. 5. 2022) Letnice (Slavnost seslání Ducha svatého) - datum

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference
(20. 5. 2022) Ve čtvrtek 16.6. 2022 v Praze ve Fortně na Hradčanech.