Pane, ty máš slova věčného života. (J 6,68) - Citát z Bible na každý den

23. 3. 2024, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Náš úspěch není v tom, být v záři reflektorů

photo by j-w-Ju-ITc1c0w; unsplash.com, déšť, tma, deštník, pomoc

„Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnoho lidí prostíralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, které nařezali na polích. Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na výsostech!“ (Mk 11,7-9)

Na Květnou neděli si připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před Velikonocemi. Římané, pod jejichž nadvládou žil i Ježíš a jeho učedníci, vyhrazovali triumfální průvody císařovi nebo vítěznému vojevůdci. Vítěz přijížděl na koni nebo na voze taženém koňmi. Jeho průvod měl slavnostní ráz a lidé mu provolávali slávu. Ve světle těchto zvyklostí musel vypadat Ježíšův vjezd do Jeruzaléma velmi podivně. Přijížděl na oslátku, skromný, pokorný. Přes jeho podivný příjezd mu ale zástupy lidí provolávaly slávu, byli totiž přesvědčeni, že to je ten jejich pravý král, kterého očekávali. Avšak za pár dnů se jejich volání „sláva“ změnilo na „ukřižuj“, protože se ukázalo, že Ježíš není králem podle jejich představ.

Ježíš je tedy „podivný“ král. Je jiný. Je mocný, a přitom je skromný a pokorný. Jeho moc a sláva se neprojevuje navenek silou a útlakem. Ale projevuje se vnitřní autoritou, která se zakládá na tom, že sám je nade vším vyvýšeným Bohem. Jeho pokora pak spočívá v tom, že se stal „služebníkem všech“.

Ani náš úspěch a sláva nespočívají v tom, že se budeme pohybovat v záři reflektorů, ale v tom, že budeme naplňovat naše osobní „všední“ Boží poslání tam, kde žijeme. Že budeme trpělivě milovat lidi ve svém okolí, že budeme po boku těch, kdo jsou sami, že budeme s těmi, kteří potřebují naše milosrdenství, že budeme solidární s těmi, kteří to potřebují…

Sílu máme kde čerpat.

Od Ježíše, který o Velikonocích zemřel a byl vzkříšen … pro všechny.

 

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Velikonoce - oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista
Velikonoce
 velikonoční stránka webu vira.cz a pastorace.cz

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.