Pavel promluvil k lidu: „Já jsem Žid.“ (Sk 22,3) - Citát z Bible na každý den

17. 12. 2001, KlaraL | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Mezi nebem a zemí

Iz 35, 3 - 4a: "Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům
klesajícím. Řekněte nerozhodným srcím: "Buďte rozhodní, nebojte se!"

Křesťan je a má být člověkem rozpřaženým mezi nebem a zemí.
Pozemské věci jsou v mnoha ohledech hmatatelné a zvenku na nás
"tlačí";
ty duchovní mnohdy ne - směřovat k nim je pracné,
často to nepřináší ani dobrý pocit vykonané práce, ani ocenění
druhých (před ním jsme dokonce varováni).
Je tedy těžko neochabnout a stále dál se rozhodovat správně. Právě do
takové situace nám zaznívá izaiášovská výzva pro ochablé ruce a
kolena a pro nerozhodná srdce.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: KlaraL

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.