Miluj svého bližního. (Mt 5,43) - Citát z Bible na každý den

22. 8. 2009 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Kdo to má poslouchat?!

Mnoho z Ježíšových učedníků řeklo:
"To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?"
(Jan 6,60)

Mezi Ježíšovými slovy mnohokrát nalezneme taková,
která nás povzbudí, utěší, naplní nás nadějí a radostí.
Narazíme však i na taková, která nás provokují,
zlobí a nedopřávají nám klidu.
Nejraději bychom je vyřadili, jako něco,
co tak Ježíš třeba ani nemyslel.

Spíše, než provádět tuto redukci Ježíšových slov,
bychom se měli ptát, které jeho výroky nás hněvají a proč?
Jaká výzva se v nich pro nás ukrývá?
K čemu by nás mohly pohnout?

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Kdy je Den otců

(19. 6. 2021) Den otců - datum

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(9. 6. 2021) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Aleluja dětí .-)

Aleluja dětí .-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2021) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Národní pouť za hospice - sobota 12. června 2021 na Velehradě

Národní pouť za hospice - sobota 12. června 2021 na Velehradě
(3. 6. 2021) Asociace hospiců zve na pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR - přijďte je podpořit, potřebují…

Boží tělo -svátek

(1. 6. 2021) Slavnost Těla a krve Páně