Můj Bože, hořekuji před tebou! (Ž 88,2) - Citát z Bible na každý den

11. 6. 2005 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Jistota pro každého z nás

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře... (Mt 9,36)
V Ježíši přišel Bůh každému z nás sdělit,
že VIDÍ a ZNÁ naše bolesti, strachy, touhy a temnoty.

V Ježíši přišel Bůh každému z nás sdělit,
že nám rozumí, že s námi SOUCÍTÍ, a že mu nejsme "ukradení".

V Ježíši přišel Bůh každému z nás sdělit,
že EXISTUJE CESTA z každé životní situace.

V Ježíši přišel Bůh každému z nás sdělit,
že existuje cesta i skrze tu nejzazší životní situaci: smrt.

Ježíš totiž sám o sobě řekl:
"Já jsem cesta a život" (srov. Jan 14,6)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2022) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…