Pošlu k vám Přímluvce. (J 16,7) - Citát z Bible na každý den

3. 4. 2004, IMA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Hospodin, mi otevřel ucho

Pán, Hospodin,
mi dal jazyk učedníka,
abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem.

Každého rána mi probouzí sluch,
abych ho poslouchal,
jak je povinnost učedníků.

Pán, Hospodin, mi otevřel ucho
a já se nezdráhal,
necouvl nazpět.

(Iz 50,4-7)

Oním prorokovaným učedníkem,
který utěšuje, je Kristus.

On nás utěšuje
a nabízí poučení.

Je třeba mu ale naslouchat
a nezdráhat se.

Promlouvá totiž
ke každému z nás.

Naše situace
je místem jeho zjevení.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: IMA

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Noc kostelů

Noc kostelů
(27. 5. 2022) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 10. června 2022

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
(23. 5. 2022) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Kdy jsou Letnice?

(20. 5. 2022) Letnice (Slavnost seslání Ducha svatého) - datum

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference
(20. 5. 2022) Ve čtvrtek 16.6. 2022 v Praze ve Fortně na Hradčanech.