Můj Bože, hořekuji před tebou! (Ž 88,2) - Citát z Bible na každý den

4. 6. 2005 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Galavečírky s náboženskou spodinou

Když byl Ježíš u stolu v Matoušově domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť‘. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mt 9,9-13)
„Skandál! Slavný kazatel na party s tuneláři!

Potulný kazatel bez teologického vzdělání se účastní různých party večírků s pochybnými existencemi: prostitutkami, tuneláři, odpadlíky, zkorumpovanými kolaboranty…“

Takhle či podobně by se o Ježíšovi psalo, kdyby žil v dnešní době. A pokud nám tyto formulace připadají odvážné a pobuřující, tak nejsme první, kdo jsou šokováni Kristovým počínáním.

Ježíš jednal a jedná jinak, než „si představujeme“. Nemůžeme popřít, že by zachovával různé „zbožné obyčeje“ (navštěvoval chrám, kázal v synagogách). To je však jedna strana mince.
Druhá strana je méně zažitá: Kristus nekonvenční, který se účastní galavečírků s náboženskou spodinou společnosti, s nejhoršími lidmi, poplivanými a pohrdanými od těch „správných a zbožných“.

A toto je i nadějí i pro každého z nás, či alespoň pro některé oblasti v našem životě, které se jako spodina, či jako bolavá místa projevují… Přichází se sou nabídkou ke každému.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2022) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…