Bůh dává znavenému sílu. (Iz 40,29) - Citát z Bible na každý den

8. 12. 2008, mav

Svátost pomazání nemocných - kdy ji mohu přijmout?

Navigace: Katalog dotazů >

Mám dlouhodobé zdravotní problémy. Jsem nemocná, ale nikoliv na umření. Chtěla bych vědět, jaké podmínky musí člověk splňovat pro udělení svátosti nemocných.

Posila pro snášení obtíží spojených s nemocí

Jako odpověď bych Vám především uvedl několik poznámek z Úvodu Obřadů pomazání nemocných.

Tedy kdo může přijmout svátost nemocných:
Č. 8: "Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.
Pro posouzení, zda se jedná o vážné onemocnění, postačí rozumné odůvodněné pravděpodobné mínění, bez zbytečné úzkostlivosti; a pokud by bylo třeba, je možno poradit se s lékařem".
Č. 10: "Před chirurgickým zásahem (operací) je možno udělit svátost pomazání nemocných tehdy, je-li příčinou této operace nebezpečné onemocnění".
Č. 11: "Starým lidem, jejichž síly značně ochabují, je možno udělit svátostné pomazání, i když není vidět nějakou nebezpečnou nemoc".

Doporučil obrátit se přímo na Vašeho pana faráře s prosbou o udělení svátosti nemocných. Farář je za péči o nemocné ve farnosti přímo odpovědný.
Přeji Vám a modlím se za to, abyste v této svátosti nalezla posilu pro snášení obtíží spojených s nemocí i dar zdraví.

Přijďte na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu v úterý 10. prosince 2019 v 18 hodin. 

Vánoce z různých úhlů

Vánoce z různých úhlů
(23. 12. 2019) Vánoce - informace, koledy, omalovánky, mp3, recepty

Adventní knižní tipy pro dětské i dospělé čtenáře

(5. 12. 2019) Nabízíme výběr několika titulů z různých nakladatelství, které mohou být inspirací při přípravě na blížící se…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2019) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Prosincové číslo INu je na světě

Prosincové číslo INu je na světě
(1. 12. 2019) Za měsíc budou Vánoce. Všude je plno vánočních stromků, ozdob a světel, což nám připomíná, že i letos přijdou…

Advent

Advent
(28. 11. 2019) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…