Rozsévají vítr a sklidí bouři. (Oz 8,7) - Citát z Bible na každý den

8. 12. 2008, mav

Svátost pomazání nemocných - kdy ji mohu přijmout?

Navigace: Katalog dotazů >

Mám dlouhodobé zdravotní problémy. Jsem nemocná, ale nikoliv na umření. Chtěla bych vědět, jaké podmínky musí člověk splňovat pro udělení svátosti nemocných.

Posila pro snášení obtíží spojených s nemocí

Jako odpověď bych Vám především uvedl několik poznámek z Úvodu Obřadů pomazání nemocných.

Tedy kdo může přijmout svátost nemocných:
Č. 8: "Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.
Pro posouzení, zda se jedná o vážné onemocnění, postačí rozumné odůvodněné pravděpodobné mínění, bez zbytečné úzkostlivosti; a pokud by bylo třeba, je možno poradit se s lékařem".
Č. 10: "Před chirurgickým zásahem (operací) je možno udělit svátost pomazání nemocných tehdy, je-li příčinou této operace nebezpečné onemocnění".
Č. 11: "Starým lidem, jejichž síly značně ochabují, je možno udělit svátostné pomazání, i když není vidět nějakou nebezpečnou nemoc".

Doporučil obrátit se přímo na Vašeho pana faráře s prosbou o udělení svátosti nemocných. Farář je za péči o nemocné ve farnosti přímo odpovědný.
Přeji Vám a modlím se za to, abyste v této svátosti nalezla posilu pro snášení obtíží spojených s nemocí i dar zdraví.

Cyril a Metoděj

(3. 7. 2020) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo…

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2020) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2020) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19. 6. 2020) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Kdy je Den otců

(15. 6. 2020) Den otců - datum

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

 www.scjinfo.cz