Služebník není víc než jeho pán. (J 15,20) - Citát z Bible na každý den

21. 9. 2009

Reiki a křesťanství?

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

V posledních letech je léčitelská metoda reiki v naší zemi stále populárnější. Není mi jasné, proč by nemohla jít ruku v ruce s křesťanstvím - jde přece o předávání „energie lásky“?

Reiky prezentuje vlastně náboženský systém

V knihkupectvích najdete v oddělení duchovních nauk a esoteriky řadu knih na toto téma, od popularizačních příruček po odborná pojednání pro zasvěcené. Následující pojednání vychází pouze z vlastních zdrojů učitelů či „mistrů“ reiki, Waltera Lübecka, Diane Steinové a dalších.

Když se věřící člověk začne s reiki seznamovat a pro nedostatek času sáhne po útlejších úvodech do reiki, chápu, že může mít chvíli zmatek v tom, odkud vítr vane. Hantýrka reiki je totiž v některých pojmech velice blízká křesťanské mluvě, a hlavně, ne všechno se říká začátečníkům. Podstatné duchovní souvislosti se člověk dozví až po solidním zkoumání zdrojů, anebo – v horším případě – až poté, kdy podstoupil několik stupňů zasvěcení reiki, aniž by vlastně věděl, do čeho a komu je zasvěcován.

Reiki má být univerzální životní síla neboli kosmická energie, jinak též „energie lásky“, jíž se člověk může skrze zásvětné rituály otevřít a pak ji předávat pro léčení těla i duše člověka, ale i zvířat nebo rostlin. Tuto „energii“ údajně znovuobjevil v moderní době jistý japonec, Dr. Mikao Usui. V křesťanských kruzích neváhají učitelé reiki tvrdit, že byl vlastně původně teolog a že jde o tutéž energii lásky, jejíž pomocí uzdravoval Kristus.

Reiki ale není jen léčitelská metoda. O tom svědčí její přesnější název, „reiki-do“, což znamená „cesta reiki“. A i když se přímo neztotožňuje s žádným existujícím náboženským systémem a tváří se „nad-nábožensky“, prezentuje vlastně náboženský systém, jakkoli synkretický (používající prvky mnoha náboženství).


Stupně zasvěcení

Člověka zasvěcuje mistr reiki, stojící za jeho zády. A jak už bylo řečeno, v prvních stupních člověk netuší, do čeho a jak je zasvěcován.
Ve většině průvodců reiki se dozvíme, že existují tři stupně zasvěcení:

1. stupeň – otevírá člověka kosmické energii reiki (údajně nevratně) a umožňuje mu předávat ji dotykem, léčit (vkládat ruce nikoli libovolně, ale předepsanými způsoby podle dané nemoci, s jistými rituály před a po léčení). Tento stupeň se někdy ještě skládá z tzv čtvero „ladění“ (attunements), nemusí jít o jednorázovou záležitost.

2. stupeň – vstupují do hry posvátné symboly a člověk by měl mít schopnost předávat uzdravující energii reiki nejen dotykem, ale i na dálku, a to nejen lidem, ale třeba i nemocným lesům.

3. stupeň – člověk se stává Mistrem reiki, který může zasvěcovat do reiki druhé. Tito „mistři“ už „absolutně svobodní“, nejsou vázáni na žádnou skupinu ani církev nebo sektu, tedy nikomu se nezodpovídají. „Poselstvím reiki je láska a svoboda, nikoli závislost a dogma!“ píší propagátoři reiki. To zní postmodernímu člověku vele-sympaticky.


Lidé, kteří prošli i třetím stupněm zasvěcení reiki však udávají, že existuje i čtvrtý stupeň, jímž se člověk stává Velmistrem reiki, jako byl novodobý zakladatel reiki, Dr. Mikao Usui.Čemu je člověk zasvěcován?

Podle vlastních zdrojů reiki pro pokročilé je člověk zasvěcován metodami esoterického buddhismu, tedy japonské magie, do duchovního systému, v jehož centru jsou dvě božstva:
a) Velký sluneční Buddha „Dainichi Nyorai“ (v indickém sanskrtu znamená „Velký Zářivý“)

b) Bohyně světla „Dai Marishi Ten“;
Velký sluneční Buddha je údajně podstatou všech světelných bytostí (všech duchů) a má mnoho podob. Kromě přátelsky vyhlížející manifestace prý existují i podoby, jež vypadají divoce a vztekle, ale on svou moc užívá jedině pro vyšší dobro všech.

Kontaktování duchů

Důležitá poznámka – tak jako celé hnutí New Age i reiki věří na svět světelných duchů neboli andělů, ale tvrdí, že zlé světelné bytosti (démoni – padlí andělé) vůbec neexistují, i když se o nich bláhově tak často mluví. Proto je také spolupráce s jakýmikoli duchy či „světelnými bytostmi“ doporučována jako pomoc pro život, pro splnění životního úkolu, ale i pro zvýšení účinnosti vlastního léčení reiki. Kontaktu s duchy-průvodci se říká „channeling“.

Mistři reiki tvrdí, že už při prvním stupni zasvěcení reiki dostane člověk automaticky svého „ducha průvodce“, v dalších stupních pak přibývají a kontakt s nimi je vědomější. Např. Diane Steinová, autora rozsáhlé knihy „Průvodce Reiki“ píše: „Můj vlastní životní průvodce byl původně jen šaman kmene Ojibwa, pomáhá mi s psaním mých knih. Další z mých průvodců je Tereza z Avily, která říká, že byla jedním z mých předchozích životů. Učí mne léčebným metodám. A průvodce, jemuž říkám Matka, je bohyně Isis.“ Jiní průvodci prý přicházejí jen občas, někteří dokonce ve skupinách, zvláště když je člověk sám přivolá (a to se doporučuje, třeba i za použití čarodějnických metod wicca nebo jiných).

Duchové prý potom pomáhají tím, že se v člověku otevře „jasnovidectví“ nebo „jasnosluchovost“ – dodávají potřebné informace, jinak nezjistitelné lidskými smysly. (Pro nás křesťany je jakýkoli spiritismus, jasnovidectví či věštění skrze doptávání se duchů hříchem, „ohavností před Hospodinem“ (V Písmu srov. Deut 18, 6n., ale i Katechismus, odst. 2115 – 2117).

Synkretické prvky

Reiki je tedy splácaninou prvků magie, spiritismu a velmi různorodých pojmů řady náboženských systémů. Je tu řeč o Bohu a o Kristu, o modlitbě (nikoli však k Bohu a ke Kristu), ale především o Buddhovi a Velké Bohyni Dai Marishi Ten. Objevují se prvky taoismu (protiklady jing-jang), hinduismu (mantra Óm, přesněji Aum – vzývání hinduistických božstev Višny, Šivy a Brahmy), věštění kyvadélkem, léčení krystaly, nasávání „energie“ stromů, podobně jako v keltských pohanských kultech. Zasvěcuje se otevíráním čaker a tzv. třetího oka (to už je prvek známý z magie). Autoři reiki rovněž tvrdí, že velkou posilou účinku této léčebné metody je užívání homeopatik.

Závěr

„Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni…
Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech (kosmických energiích), a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti“ (Kol 2, 6-10)


Kateřina Lachmanová
se svolením převzato z časopisu z Effatha 1/09

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Svátek matek 2021

Svátek matek 2021
(9. 5. 2021) Datum Dne matek připadá v roce 2021 na neděli 9.5.

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí
(7. 5. 2021) Benefiční běh (či procházka) pro Hospic sv. Štěpána. 1. - 21. 5. 2021. Registračním poplatkem přispějete na…

On-line výuka. Je špatné mít tahák při testu?

(6. 5. 2021) Dobrý den, jak máme online školu, začala jsem trochu více používat taháky při testech. Na test se naučím, ale když…

Pár rad, jak udělat své mamince radost, máme v květnovém IN!

Pár rad, jak udělat své mamince radost,  máme v květnovém IN!
(5. 5. 2021) Sluníčko už nám konečně vykouklo zpoza mraků a my si můžeme jaro užívat plnými doušky. Věříme, že k dobré náladě vám…

Svátek práce 1. 5.

(30. 4. 2021) Jaký je hlubší smysl lidské práce?

Některé druhy žízně nelze uhasit jinak než v modlitbě

Některé druhy žízně nelze uhasit jinak než v modlitbě
(27. 4. 2021) Modlitba není jen pro několik málo specialistů. Je to pramen pro každého, kdo touží po setkání s Bohem. (->…