Kolikrát mám odpustit? (Mt 18,21) - Citát z Bible na každý den

4. 1. 2012, MN

Práce s horoskopy ve škole

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Výchova, rodiče a děti

Řeším následující otázku. Syn chodí do páté třídy a v rámci výuky ČJ má teď jedno čtvrtletí pracovat s horoskopy. Děti se mají najít podle data narození a to v klasickém horoskopu, keltském a čínském. S tímto mají pracovat a to tak, aby se, prý, naučily pracovat s prameny, obohatily svou slovní zásobu, naučily se poznat, co je a co není pravda...
Mně se práce s něčím podobným jako jsou horoskopy příčí; i dětem vysvětluji, že horoskopy se s křesťanstvím neslučují. Přijde mi divné dát s takovou věcí souhlas. Zastávám názor, že bychom měli chránit své děti (a vysvětlit jim pochopitelně proč). Ráda bych znala Váš názor na věc.

Pomozme dětem zorientovat se a obstát v tomto světě

Vaše otázka není vůbec snadná. Myslím, že lze rozdělit na dvě věci.

První se týká náboženství jako takového. Horoskop patří k náboženským projevům, konkrétně v naší podobě jde o esoteriku. Tedy horoskop, jeho zkoumání a výklad patří do rukou členů tohoto náboženství. Pokud na to nemám licenci (a ona v oblasti esoteriky vlastně neexistuje), je otázkou, kdo je kvalifikovaným vykladatelem. Navíc ke vstupu nějakého představitele náboženství do výuky by měl být souhlas rodičů.

Naše země dává záruku náboženské svobody, kterou nám zajišťuje ústava, Listina základních práv a svobod , konkrétně se o ní hovoří v zákonu č. 3/2002 Sb . Zde se jednoznačně mluví o tom, že "Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno. Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí" (zákon č. 3/2002 Sb § 2 /(2)).

Učitelka se tedy pohybuje na hranicích zákona a dalo by se s ní soudit o porušení náboženské svobody dětí. Vzpomeňte, jakou ohnivou diskusi vyvolaly kříže ve školách. A to nešlo o povinné čtení náboženského textu např. z Bible. Zde se jedná o vážnější věc.

Druhou věcí je skutečnost, kterou nelze podcenit. Žijeme ve společnosti naprosto pohanské. Je omyl domnívat se cokoli jiného. Mohutně převládající postoje jak filosofické a náboženské tak morální nekorespondují s křesťanstvím. Ani Váš syn nebude žít v jiném světě, pokud neopustí naši zemi. Proto si kladu otázku, zda není moudré naučit ho pohybovat se v této společnosti. Vědět, jak pracovat s množstvím esoterického materiálu, zcela amorálních proudů, které jsou většinovou společností považovány za etické (potrat, euthanasie,...), jak komunikovat se spolužáky, kteří vidí svět očima svých rodičů a nechápou, že by existovaly jiné hodnoty. V tomto smyslu, by se měl jednou seznámit i s řadou dalších textů jako je Korán či texty indické Bhagavadgíty. Není to snadné, dokonce hrozí, že se Vám nepodaří syna uchránit před vlivem tohoto světa. Ale máte také velkou možnost, pomoci mu zorientovat se, aby jednou obstál ve světě, do kterého vstupuje.

Mám-li hledat radu pro Vaši obtížnou situaci, asi bych zašel za učitelkou s tím, že si chci popovídat o jejím postoji k víře (i pohanské), kterou dětem předkládá. Je si vědoma, že vkládá do výuky náboženství? Možná by stačilo, kdyby učitelka dětem řekla, že horoskopy jsou náboženskou literaturou a že jsou vázány na určité náboženství. Měla by velmi pečlivě uvést kontext jak historický, tak i soudobý. Rozhodně ale se synem o tom mluvte Vy! Pomozte mu poznat, proč se křesťanství staví proti těmto pohanským projevům. A dejte mu šanci bránit se sám. Jistě to není naposledy, kdy si bude muset svoji vlastní víru obhájit před ostatními (dětmi).
Zkuste nejprve prosit Ducha svatého o pomoc, než přikročíte ke konkrétním krokům. Věřím, že Vás Pán skutečně povede.

Kategorie otázky: Výchova, rodiče a děti

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Festival UNITED v srpnu oživí centrum Vsetína

Festival UNITED v srpnu oživí centrum Vsetína
(8. 8. 2022) Ve Vsetíně se o předposledním prázdninovém prodlouženém víkendu uskuteční 12. ročník křesťanského festivalu…

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)

(22. 7. 2022) Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy koná 4. neděli v červenci -  v…

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)
(19. 7. 2022) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2022) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Jaká diskusní témata přinese letošní festival UNITED?

Jaká diskusní témata přinese letošní festival UNITED?
(12. 7. 2022) Ve Vsetíně se v závěru srpna uskuteční křesťanský festival UNITED. Důležitou součástí jeho programu jsou tematické…

Příroda je velkolepá podívaná

(12. 7. 2022) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…