Proč nerozeznáte, co je správné? (Lk 12,57) - Citát z Bible na každý den

8. 9. 2009, mak

Platnost křtu po vystoupení z církve

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Křest dospělých

Je mi skoro 70 let a po narození jsem byla pokřtěna v katolické církvi a byla jsem měla i biřmovaná. V dětství i dospívání jsem chodila do kostela a občas i ke zpovědi a k přijímání. V dospělosti se však můj život bohužel dost změnil a koncem padesátých let jsem kvůli zaměstnání podepsala odhlášení z církve.
S přibývajícím věkem mě to však stále víc mrzí a považuji to i za osobní selhání. Přesto se prakticky celý život pravidelně modlím, do kostela jsem však chodívala jen občas. Za ateistu se rozhodně nepovažuji. Zajímalo by mě, jestli jsem tím podpisem přišla o platnost křtu a jestli mám nějakou možnost, abych se aspoň ve stáří se tímto problémem nějak vnitřně vyrovnala.

Bůh ze své strany nikdy nebere zpět to, co nám jednou dal

Milá paní...,
děkuji za Váš dotaz. Velmi si vážím Vašeho rozhodnutí poctivě se vyrovnat s tím, co se ve Vašem životě stalo a co Vás teď trápí.
Křtem jste se jednou provždy stala Božím dítětem.

V Katechismu katolické církve čteme: ,,Křest vtiskuje křesťanovi nezrušitelné duchovní znamení jeho příslušnosti ke Kristu. Toto znamení nesmaže žádný hřích, i když hřích zabraňuje křtu, aby přinášel ovoce spásy. Křest se uděluje jednou provždy a nemůže být opakován.‘‘ (1272) A dále se píše: ,,Pánova pečeť je pečeť, kterou nás Duch Svatý označil pro den vykoupení. Křest je totiž pečetí věčného života.‘‘(1274) ,,Křtem se stáváme údy Kristova těla.....Křest začleňuje do církve‘‘(1267)

Bůh ze své strany nikdy nebere zpět to, k čemu se zavázal, co nám jednou dal jako nezasloužený dar, jako milost. Vytáhl nás ze smrti do života a své rozhodnutí nemění.
Nám dal ale svobodnou vůli – další úžasný, ale zároveň náročný dar. Můžeme se rozhodnou jít s ním, hledat pravdu a dobro nebo si žít na vlastní pěst, jen z vlastních sil, bez jeho darů, bez milosti, bez přijetí Kristova vykupitelského činu lásky.

Myslím si, že to, co by vám pomohlo skutečně se vyrovnat s Vaším problémem, je upřímná zpověď – svátost smíření. Je to další velký Boží dar. Doneste Bohu celý svůj uplynulý život, všechna svoje selhání, nevěrnosti, hříchy. Bohu nemusíte nic příliš vysvětlovat, on zná všechny okolnosti, za kterých se co stalo. Zná Vás, velmi Vás miluje a určitě se už teď raduje.

A kněz, který Vás bude zpovídat, Vás nebude soudit. Nikdo z lidí není teď ve Vaší kůži a nebyl v ní ani v padesátých letech. Jediný, kdo má právo Vás soudit je Bůh a ten je nejen spravedlivý, ale i nekonečně milosrdný. Kněz Vám jistě poradí, jak vykročit dál.

Zkuste se teď vydat na cestu poznávání Boha. Čtěte bibli a proste o Ducha Svatého, abyste dobře rozuměla, aby se slova skutečně dotýkala Vašeho srdce, uzdravovala ho a proměňovala. Ani Katechismus katolické církve není žádné nudné čtení. A je tam mnoho informací nejen o křtu.

Možná také můžete hledat společenství křesťanů, se kterými můžete o Bohu mluvit, sdílet své zkušenosti a poznání i nejistoty a pochyby. Používáte internet, využíváte to, co nabízí dnešní doba. I Bůh, tím že jste přijala křest, Vám toho hodně nabízí. Nebojte se to využívat a nenechte si zase vzít to, co už jste jednou dostala.
Přeji Vám, abyste zakusila radost z návratu do Boží náruče. Ať Vám Bůh žehná a naplňuje Vás pokojem.

Kategorie otázky: Křest dospělých

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my
(19. 10. 2021) A přesto je optimistická a pozitivní…

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…