Ježíš řekl: „Buď dobré mysli, odpouštějí se ti hříchy.“ (Mt 9,2) - Citát z Bible na každý den

23. 2. 2007, mat

Jedná se o svatokrádež, když...?

Navigace: Katalog dotazů >

Je svatokrádež či neúcta k eucharistii pokud někdo jde k svatému přijímání a má sice vyčištěnou duši, ale má problém se zuby a v ústech nemusí mít zrovna svěží vzduch, či mohl mít krvácení z dásní? Může jít ke svatému přijímání?

A další můj dotaz, co má člověk dělat, pokud má často pocit, že by mohl mít nějaký těžký hřích, o kterém třeba ani neví, a má strach jestli nepřijímá svaté přijímání nehodně a vůbec, jestli mu Bůh něco nevyčítá, či zda nezapoměl něco vyznat ve zpovědi?

Přijímání na ruku

Svatokrádež Vámi popsaný případ není, samozřejmě. Pouze doporučuji z hygienických důvodů přijímat "na ruku".

Aby něco bylo hříchem, člověk to musí udělat svobodně a vědomě: pokud o tom nevím, pak to hřích, natožpak těžký, být nemůže. A tudíž Bůh mu to nevyčítá. Pokud máte problém rozlišit, co je těžký a co lehký hřích, doporučuji poradit se se zpovědníkem.

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....