Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu na podporu těžce zrakově postižených. Výtěžek sbírky je určen zejména na pomoc nevidomým dětem, multihandicapovaným a zrakově postiženým lidem, kteří se dostali do krizové životní situace.

Cílem projektu je nejen získat potřebné finanční prostředky, ale také přiblížit veřejnosti svět těžce zrakově postižených. Ukázat je jako ty, kteří mají své každodenní radosti a starosti, ale mají to přece jen těžší než my. Musí neustále hledat různá náhradní řešení, jak překonávat překážky, které jim postavil život ztrátou zraku do cesty.

Chceme veřejnosti ukázat, že pomoc nevidomým má smysl. Chceme, aby veřejnost svou pomoc chápala ne jako příspěvek někomu, protože nevidí, ale jako prostředek, který povede ke kvalitnějšímu a v maximální míře samostatnému životu konkrétního nevidomého člověka

Projekt Světluška zahájila v srpnu 2003 osvětová kampaň, jejíž součástí je charitativní televizní spot, kreativní vizuální kampaň v tiskových médiích a na venkovních plochách a upoutávky v rozhlase. Spolu s kampaní odstartovala také stejnojmenná celonárodní veřejná sbírka. Přispívat na tuto sbírku je možné různými způsoby. Jednak přímo na sbírkové konto deset devítek 99999 99999/0600, po internetu, zakoupením lístku na benefiční představení nebo koupí svítícího přívěsku na klíče - světlušky - v ulicích měst.

Světluška propojuje světy, spojuje tisíce lidí: dobrovolníky, dárce, umělce, nejrůznější neziskové organizace pečující o nevidomé, nevidomé, kterým je určena naše pomoc. Regionálními koordinátory sbírky jsou domy dětí a mládeže a střediska volného času. Bez nich by Světluška nemohla dolétnout až do vašeho města. Děkujeme.

Jak můžete pomoci

Tým Světlušky pro vás připravil celou paletu způsobů, jak můžete projekt podpořit. Věříme, že si každý najde ten svůj.


SBÍRKOVÉ KONTO

Na sbírkové konto (deset devítek) 99999 99999 / 0600 můžete přispívat po celý rok (vyúčtování sbírky proběhne vždy k 31.12.).

I malý dar se může proměnit v konkrétní pomoc. Vaše pomoc má smysl!Dary zaslané složenkou typu A:

Prosím nezapomeňte vyplnit údaje o příjemci: Nadační fond Českého rozhlasu, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Zpráva pro příjemce: Světluška


DÁRCOVSKÁ SMS

Od 1. května 2004 je možné podpořit Světlušku odesláním dárcovské SMS tzv. DMS (Donors Message Service) ve tvaru DMS mezera SVETLUSKA na číslo 87777.

Účtování DMS: K tarifní ceně za Vaši SMS bude připočtena částka ve výši 30 Kč plus DPH, příjemci Vaší pomoci obdrží minimálně 27 Kč. Bližší informace zde


PRODEJNÍ SBÍRKA

15. září tři tisíce dobrovolníků ve zhruba 200 městech naší republiky prodávali svítící přívěsky do tmy. Dobrovolníci prodávající světlušky byli snadno identifikovatelní, byli totiž oblečeni do slušivých světluščích kostýmů. Nechyběla jim ani tykadélka a papírová křídla. Za každý svítící přívěsek vybírali 25 Kč do zapečetěných pokladniček ve tvaru lucerničky. Výše příspěvku však mohla být i vyšší než tato symbolická částka.

Regionální koordinátoři sbírky jsou domy dětí a mládeže a střediska volného času a různé neziskové organizace. Děkujeme jim všem a také studentům středních škol a jejich učitelům za to, že pomáhají se Světluškou. Bez nich by Světluška nemohla dolétnout až do vašeho města. Pokud Světluška zrovna v tom vašem městě neměla svého koordinátora a vy byste nám chtěli v příštím roce pomoci, dejte nám prosím vědět. Děkujeme!VIRTUÁLNÍ SVĚTLUŠKA

Pro ty, kteří si nemohli koupit světlušku na ulici, jsme připravili prodej světlušek po internetu. Za každý zaslaný příspěvek dostanete virtuální světlušku s certifikátem s poděkováním. Pošlete své virtuální světýlko


BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Pomoci můžete také tak, že přijdete na některé z našich benefičních představení.


STAŇTE SE NAŠÍM DOBROVOLNÍKEM

Pomoci můžete nejen penězi. Můžete nám napsat svoje postřehy a návrhy, co bychom mohli vylepšit. Pomoci nám můžete také tak, že se stanete dobrovolníkem v naší organizaci. Umíte vytvářet www stránky, chcete pomáhat s organizováním benefičních koncertů a akcí? Nebo máte alespoň jednou do měsíce hodinu času, kterou byste chtěli věnovat něčemu prospěšnému? Můžete se stát osobním asistentem nebo průvodcem nevidomého.

Napište nám: nadacni-fond@rozhlas.cz

http://svetluska.centrum.cz