Ve dnech 30. dubna – 4. května 2008 pořádá Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika již poosmé tradiční setkání vysokoškoláků Studentský Velehrad 2008. Stovky mladých lidí se každé dva roky setkávají při společných modlitbách, besedách a diskusích o aktuálních tématech, doprovodný program nabízí koncerty, workshopy či sportovní aktivity, vlastnímu setkání předchází také několikadenní pěší pouť.

Téma letošního Studentského Velehradu zní DILEMA na cestě životem s podtitulem „Hospodine, tvář tvou hledám“ (Žalm 27). Prezidentka Studentského Velehradu Marie Tichá vysvětluje: „Mladý člověk se v dnešní době velice často ocitá na větších či menších životních křižovatkách a pokud nechce zůstat stát, pokud chce jít dál, musí některou cestu zvolit. Mnohdy ale neví, pro kterou by se jako křesťan měl rozhodnout. Proto chceme na letošním setkání dát mladým prostor k zamyšlení nad těmito situacemi, poskytnout jim podněty pro rozhodování a ukázat jim, že se na té či oné křižovatce kromě velkých cest může vyskytovat ještě i cesta další - malá, zarostlá, zprvu neviditelná.“

Studenti jsou zváni na pěší poutě, které setkání předchází. Probíhat budou od 30. dubna do 1. května, vycházet se bude ze severu od Svatého Hostýna, z východu ze Zlína, z jihu ze slovenské Skalice a ze západu půjde brněnská skupina. Pro neputující se letos nově otevírá možnost zúčastnit se předprogramu, jehož součástí bude například společná modlitba se zpěvy z Taizé. Předprogram se koná přímo na Velehradě od 1. do 2. května.

Vlastní setkání začne v pátek v podvečer společným slavením mše svaté, kterou bude ve velehradské bazilice celebrovat brněnský studentský kaplan Josef Stuchlý, SJ. Sobota bude hlavním přednáškovým dnem. Studenti se budou moci setkat s Tomášem Halíkem, Kateřinou Lachmanovou, Janem Sokolem či Marií Svatošovou. Společně se zaměří na morální dilemata, otázky a rozhodování ve studiu a profesním životě, v politice a ve společnosti, ve víře a vztahu k církvi, v partnerských vztazích, manželství a rodině.

Pořadatelé očekávají příjezd několika stovek vysokoškolských studentů z celé republiky, loňského ročníku se účastnily téměř čtyři sta mladých. Studentský Velehrad 2006 nesl téma „Identita – jít a nezabloudit“, účastníci akce přemýšleli zejména nad vlastním místem ve světě, v církvi, v životě. Letošní téma by studenty mělo vést zase o krok dál, aby se otevřeli světu a hledali cestu jak žít s druhými a pro druhé.

Vysokoškolské katolické hnutí České republiky (VKH ČR) je občanské sdružení zprostředkující spolupráci a vzájemné vztahy mezi VKH v jednotlivých univerzitních městech – Praze, Brně, Olomouci a Ostravě. Jednotlivá sdružení zajišťují studentům možnost alternativního využití volného času a společného duchovního růstu. Snažíme se, aby mladí lidé dostali příležitost společně přemýšlet, modlit se, hledat a nacházet svoje místo ve společnosti a zároveň se nebáli stát se tvůrčím motorem hnutí. Vytváříme společenství lidí, kteří věří v Boha, pečují o svoji víru a hledají úlohu křesťanů v dnešním světě.

Více informací a registrační formulář naleznou zájemci na internetových stránkách:
Studentský Velehrad 2008 www.studentsky.velehrad.cz
Vysokoškolské katolické hnutí ČR www.vkhcr.org


Vaše případné dotazy rádi zodpovíme,
s přáním všeho dobrého za celý organizační tým

Lenka Budková
tel. +420 722 037 294
email: studentsky@velehrad.cz