Jsem s tebou po všechny dny

„Jsem s tebou po všechny dny”, to je Boží příslib, který dal učedníkům před vystoupením na nebesa a který dnes opakuje také tobě, drahá babičko, drahý dědečku. Právě tobě! „Já jsem s tebou po všechny dny”, to jsou také slova, s nimiž bych se k tobě chtěl obrátit jako papež a senior u příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů (25.7.). Celá církev je ti nablízku, má o tebe starost, má tě ráda a nechce tě nechat o samotě!

Bůh ti posílá své anděly

Podnětem k vyhlášení tohoto světového dne byla pandemie koronaviru, která přišla jako nečekaná a zuřivá bouře a tvrdě dopadla právě i na staré lidi. Avšak i tehdy, když se všechno zdálo být temné, nás Pán nepřestával těšit v naší osamělosti a opakovat nám: „Já jsem s tebou po všechny dny”. Říká to tobě, říká to mně, nám všem. Někdy si k tomu používá i své různé „anděly“ v lidské podobě.

Bůh s námi počítá v každém věku

Své posly a vzkazy nám Bůh posílá i prostřednictvím Božího slova. Proto vám doporučuji každodenní četbu evangelia, či modlitbu žalmů. Bible nám pomáhá v pochopení toho, co po nás dnes Pán žádá. On totiž skutečně posílá dělníky na svou vinici v každou denní dobu (srov. Mt 20,1-16), v každém životním období, v každém věku. Já sám mohu dosvědčit, že jsem obdržel povolání stát se papežem ve chvíli, kdy jsem byl v důchodovém věku a nepředstavoval jsem si, že bych mohl podnikat mnoho nových věcí. Pán je nám neustále nablízku, neustále, se svým novým pozváním, novými slovy, novou útěchou, stále je nám nablízku. Však víte, že Pán je věčný a nikdy neodchází do penze, nikdy.

Co je úkolem seniorů?

Co je úkolem seniorů a prarodičů? Co je naším povoláním dnes, v našem věku? Střežit kořeny, předávat víru mladým a pečovat o nejmenší. Nezapomínejme na to! Nezáleží na tom, kolik je ti let, zda pracuješ či nikoli, zda jsi sám nebo máš rodinu, zda ses stal prarodičem mladý nebo v pokročilejším věku, zda jsi samostatný nebo potřebuješ pomoc. Neexistuje totiž žádný důchodový věk, kdy by se odcházelo od úkolu modlit se, hlásat evangelium, od úkolu předávat tradice vnoučatům. Je třeba vydat se na cestu a především vyjít sami ze sebe a podniknout něco nového.