Evangelium je jako schůzka,
kterou si Bůh dává s každým z nás

Co je to evangelium?

Evangelium (řecky euangelion = dobrá zpráva) je zvěst o tom, že Bůh si zamiloval každého člověka, má s ním dobré úmysly a nabízí mu cestu k životu v plnosti. Evangelium je zvěst o Ježíši Kristu, tuto dobrou zprávu lidem přinesl a sám se touto dobrou zprávou stal. Evangelium bylo sepsáno čtyřmi redaktory (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) a každé bylo zaměřeno na jinou cílovou skupinu tehdejší společnosti. Tato čtyři evangelia jsou součástí Bible Nového zákona.

Evangelium je Božím hlasem,
které promlouvá ke každému z nás

Evangelium není jen jednou knihou mezi mnoha jinými knihami. Není slovem člověka mezi mnoha jinými lidskými slovy. Ale je hlasem Božího Slova, které se stalo člověkem, abychom se s ním mohli setkat a mohli s ním žít.  Evangelium je jako schůzka, kterou si Kristus dává s každým z nás. Je to intimní setkání dvou osob, dvou srdcí.

V evangeliu je pro nás útočiště

Když se setkáváme s evangeliem, není to proto, abychom ho jen studovali, ale abychom hledali útočiště. Je to setkávání s Ježíšem. Předkládáme mu svůj život takový, jaký je, proto, aby z našeho života mohl činit to, čím může být v plnosti. Evangelium je trvalým a mocně působícím Božím darem, který má schopnost člověka osvítit a proměnit. A je
na každém obdarovaném, zda tento dar přijímá…

Boží slovo chce zpevnit naši ruku

Stejně jako denně nevynecháváme jídlo, ani pití, ani dýchání, neměli bychom opouštět ani oživující slovo evangelia. Boží slovo chce zpevnit naši ruku, když ji podáváme druhým, chce zúrodnit snahu, s níž se ujímáme svých úkolů, chce změnit náš pohled na ostatní i naši reakci na únavu a bolest, chce umocnit naši radost. Boží slovo chce být doma všude tam, kde jsme my.

V evangeliu je Ježíšova moc

Slova lidských knih jsou určena našemu rozvažování, zatímco slova evangelia nás formují, přetvářejí a připodobňují sobě. Slova evangelia jsou účinná — čekají jen na touhu naší duše, aby s ní mohla splynout. Jsou živá jako kvas, který nás pronikne jako těsto a celé prokvasí novým životem. A pokud nás neproměňují, je to proto, že se jim neotvíráme. V každé Ježíšově větě spočívá tatáž ohromující moc, která uzdravovala, očišťovala a křísila.