Celosvětová štafeta s olympijskou pochodní lidských práv je inspirována štafetou samotné olympijské pochodně. Jejím smyslem je upřít pozornost veřejnosti k otřesnému porušování lidských práv komunistickým režimem v Číně. Násilné odebírání orgánů živým vězňům svědomí, mučení elektrickými obušky, rozžhaveným železem a podobná zvěrstva se dějí v době příprav olympijských her 2008. Chceme se tímto zasadit o zlepšení lidských práv v Číně a učinit lidskou důstojnost prioritou olympijských her 2008, jak to v duchu olympiády má být. Štafeta začala 9. srpna 2007 slavností na Akropoli v Aténách, poběží deseti evropskými státy, Austrálií, Jižní a Severní Amerikou a skončí před srpnem 2008 v Asii.

Trasa štafety povede ve středu 5.9. i Prahou a 6.9. Brnem (vždy s doprovodným programem). Program štafety, hlasy podpory od známých osobností a další informace naleznete na www.olympijskapochoden.org.V Praze zaplane pochodeň lidských práv

Celosvětová štafeta s olympijskou pochodní lidských práv dorazí do Prahy ve středu 5.9.2007. Olympijskou pochodeň zná každý, jaký je ale účel „alternativní” pochodně, která se na cestu kolem světa vydala 9. srpna z řeckých Atén? Především upozornit na otřesné porušování lidských práv komunistickým režimem v zemi konání příští olympiády, v Číně. Již samo přisouzení her, které mají být oslavou lidskosti a demokracie, největšímu totalitnímu režimu na světě bylo skloňováno novináři i nevládními organizacemi mnoha zemí. Dnes se k projevům nesouhlasu přidávají čeští a zahraniční politici a veřejnost mnoha zemí, kudy pochodeň putuje.

Fakule s olympijským ohněm k nám dorazí z Mnichova a bude uvítána 5. září zvláštním ceremoniálem na Staroměstském náměstí. Slavnosti se zúčastní řada známých hostů, vystoupí zde místopředseda vlády Martin Bursík, olympionik Lukáš Pollert, herci, hudebníci, atd. Kulisu bude tvořit řada hudebních vystoupení, třeba gospelové zpěvačky Ridiny Ahmedové či folkrockové skupiny České Srdce. Oficiální záštitu nad pražskou částí štafety převzal primátor hlavního města Pavel Bém.

Akci pořádá několik organizací: mezinárodní Koalice za vyšetření perzekuce Falun Gongu (CIPFG), dále protibetská občanská sdružení (u nás Lungta a M.O.S.T.) a organizace monitorující práva věřících (Prayer.cz).Oheň ponesou ultramaratónci

Na pódium na Staroměstském náměstí budou uvedeni tři unikátní hosté ze zahraničí. Paní Jane Dai s dcerou Fadu se staly celosvětovým symbolem útlaku Čínské komunistické strany: jejich manžel a otec Chen Chengyong padnul v roce 2001 za oběť policejní perzekuci Falun Gongu. Paní Jane a malé Fadu se podařilo uprchnout do Austrálie, kde vstoupily do povědomí veřejnosti projektem Petals of Peace (skládání papírových lotosových květů). Ten rychle zdomácněl v mnoha zemích světa a podnítil globální hnutí soucitu s oběťmi perzekuce. Paní Jiang Xinxia přicestuje do Prahy z Londýna. Strávila za praktikování Falun Gongu déle než dva roky v pracovním táboře v Šanghaji, kde byla brutálně mučena, mimo jiné spánkovou deprivací, vymýváním mozku a nuceným podáváním psychotropních látek.

Ze Staroměstského náměstí poté „oheň lidských práv” poputuje před čínskou ambasádu v Pelléově ulici. Zde bude předán ultramaratónským běžcům (jako první ho ponese legenda českého maratónu Miloš Škorpil), kteří s ním poběží do Brna. Tady je na druhý den přichystána další ceremonie, která proběhne na Moravském náměstí za podpory brněnské větve Amnesty International.Zazní pražské zvony?

Příchod pochodně do hlavního města bude možná doprovázet i zvuk pražských zvonů. Věřící a perzekuovní lidé, kteří jsou v Číně od nástupu komunismu v roce 1949 vystaveni krutému zacházení ze strany státních úřadů, si takovou poctu jistě zaslouží. Právě tak si zaslouží i podporu české veřejnosti a všech lidí dobré vůle. Přijďte prosím v předvečer konání olympijských her v Pekingu 2008 odsoudit zpupnost režimu, který po návratu ze soukromé návštěvy Číně popsal biskup Václav Malý těmito slovy:
„Čím více ekonomických úspěchů komunistický režim slaví v zahraničí, tím více se domácí prostředí utužuje a tím tvrdší je pronásledování odpůrců režimu. Celou zemí se přelévají vlny policejních perzekucí a útisku, kterými trpí všichni, kdo jsou režimu nepohodlní.


Program štafety, hlasy podpory od známých osobností a další informace naleznete na www.olympijskapochoden.org.