Přijímejte jeden druhého. (Řím 15,7) - Citát z Bible na každý den

13. 8. 2019 , (Foto: RV)

Bůh není "někde jinde", na nějakých vysněných místech. Je tady a teď

skládka, smetiště, nákladní auto, bagr, prach / foto RV

Před nedávnem jsem narazila na trefné podobenství: Jeden vězeň strávil mnoho let ve své cele. Každý den se modlil, aby se mu zjevil Bůh. Po zbytek času zíral z maličkého okna na kousek oblohy a vysníval si svět a lidi tam venku. Když nakonec zemřel a setkal se s Bohem tváří v tvář, s výčitkou na něj křičel: „Pane, celé roky jsem se modlil, abys ke mně přišel, a tys to nikdy neudělal.“ „Můj synu,“ odpověděl mu Bůh, „já jsem byl v té vězeňské cele každý den s tebou, ale kdes byl (myšlenkama) ty?“

Naše mysl i naše tělo musí být spolu na jednom místě, aby bylo možné skutečně prožívat život a Boží přítomnost. Bůh nikdy nebude na nějakých vysněných, neskutečných a imaginárních místech. Není tam, kde se mi zdá, že je tráva zelenější. Bůh je příliš skutečný, než aby obýval takováto vymyšlená a vysněná místa. To jediné místo, kde se mohu setkat s Bohem, je to místo a situace, kde nyní právě jsem.

Bože, jsem právě tady
a v mé současné situaci,
nauč mě být zde přítomná a v plnosti.
Kéž se s tebou můžu setkávat a poznávat tě
na cestách svého každodenního života.

 

Se svolením zpracováno podle knihy: 
Damaris Zehnerová, Šťavnatá chuť všednosti,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
Redakčně upraveno. 

Přijďte na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu v úterý 10. prosince 2019 v 18 hodin. 

Adventní knižní tipy pro dětské i dospělé čtenáře

(5. 12. 2019) Nabízíme výběr několika titulů z různých nakladatelství, které mohou být inspirací při přípravě na blížící se…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2019) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Prosincové číslo INu je na světě

Prosincové číslo INu je na světě
(1. 12. 2019) Za měsíc budou Vánoce. Všude je plno vánočních stromků, ozdob a světel, což nám připomíná, že i letos přijdou…

Advent

Advent
(28. 11. 2019) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní kartičky pro děti

Adventní kartičky pro děti
(27. 11. 2019) Letos jsme pro děti připravili adventní kartičky s inspirací na každý den. Cílem není dychtivě plnit úkoly, ale...