Mezinárodní setkání mládeže s papežem
1. - 7. 8. 2023 Lisabon 

Světové dny mládeže (anglicky World Youth Days, WYD) jsou setkání mládeže (16–30 let) z celého světa pořádaná katolickou církví. Setkání se konají na různých místech na světe každé 2 - 3 roky a účastní se jich statisíce mladých lidí.  Každé setkání má své motto z Bible, které vybírá papež, logo, hymnu...

 


Průběžné informace z právě probíhajícího setkání v Lisabonu naleznete zde:

Informace na sociálních sítích: