Pouť ke sv. Valentinu v Praze na Vyšehradě letos připadne na sobotu 15. února. Má dvě části:

Valentinské zastavení pro páry, které časem uvažují o manželství. Je to příležitost prožít duchovní obnovu cílenou k těm, kdo spolu chodí, v krásných prostorách Vyšehradské kolegiátní kapituly. Párům se věnuje P. Aleš Opatrný. Je možné udělat si výlet i z větší dálky, začátek je v 10.00. Kapacita je omezená, proto je potřeba se přihlásit, viz http://www.apha.cz/cpr-valentin-aktualni-nabidka.

Poutní bohoslužbu, která se koná od 15.30. Zváni jsou nejen snoubenci, ale všichni, kdo chtějí děkovat za dar lásky a prosit o prohloubení lásky v rodinách, všichni, komu leží na srdci budoucnost manželství a rodiny v naší zemi. Na bohoslužbu se není třeba přihlašovat.