Pouť ke sv. Valentinu je mimořádnou příležitostí, jak prožít v sobotu 11. 2. společný čas od 10.00 do 15.00 v krásných prostorách Vyšehradské kapituly v Praze.

Tradiční Valentinské zastavení – duchovní obnovu pro snoubence a ty, kdo uvažují o manželství, bude provázet Mons. Aleš Opatrný. Poutní mši sv. v Bazilice sv. Petra a Pavla od 15.30, celebruje P. Ing. Mgr. Michal Němeček, děkan Královské kolegiátní kapituly.

Přihlašovací formulář a další podrobnosti najdete na https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/.

 Valentinské tradici na Vyšehradě se dočtete na https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/.