V sázce je tvé zdraví a život,
ale také zdraví druhých lidí

"Domnívám se, že z etického hlediska by se všichni měli dát očkovat. Není to volitelný krok, nýbrž etický úkon, protože je v sázce tvé zdraví a život, ale také zdraví druhých lidí", vysvětlil papež a informoval, že se objednal na očkování, které Vatikán zahájí v příštích týdnech.

Sebevražedný negacionismus

"Pokud lékaři popisují vakcínu jako něco dobrého a bez zvláštního nebezpečí, proč se nedat očkovat? V tomto smyslu zde existuje sebevražedný negacionismus, který si nedovedu vysvětlit."

Buď se zachráníme všichni společně,
anebo nikdo

Podle papeže nastal čas, abychom začali “uvažovat v plurálu a odložili smýšlení v první osobě jednotného čísla. Buď se totiž zachráníme všichni společně, anebo nikdo”, zdůraznil a připojil úvahu o bratrství jako postoji, který mu obzvláště leží na srdci: “Bratrství je výzva, znamená to přiblížení k druhému člověku, jeho situaci, problémům, k lidem všeobecně”. Za nepřítele takové blízkosti papež označil “kulturu lhostejnosti”. Mluví se sice o “zdravé netečnosti vůči problémům, avšak takové jednání nikdy není prospěšné. Kultura lhostejnosti je ničivá, neboť oddaluje od druhých”.