opět v Brně 11. - 15. 7. 2018

28. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 11. až 15. července 2018 v Brně. Motto konference bude:„Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10) 

Zahraničním hostem letošní konference bude: P. René-Luc

Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.

Konference začíná ve středu 11. července 2018 v 19 hodin mší svatou v pavilon F BVV. 

 

Krátké videoohlédnutí za konferencí 2017:

 

PROGRAM KONFERENCE

BRNO 11. - 15. 7. 2018

Motto: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10) 

STŘEDA 11.7.

od 12.00 - registrace v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV

      19:00 - Mše sv. na BVV (P. Bogdan Stepien) + Chapela

ČTVRTEK 12.7.

9.00     modlitba chval

9.45     přednáška Když docházejí síly (srov. Ef 6,10-20) – P. Vojtěch Kodet

15.00   přednáška Život „na bojišti“ – Pavol Strežo

16.45   mše sv. (P. Aleš Opatrný)

19.00   večer chval (kapela Heartbeat (SK)/cimbálovka 
             + ochutnávka vín/divadlo pro dospělé – V. Marčík)

PÁTEK 13.7.

9.00     modlitba chval

9.45     přednáška „Opásáni pravdou...“ (Ef 6,14) – P. Jakub Sadílek
             – po přestávce pokračování + adorace (komunita Blahoslavenství)

15.00   přednáška „Ve službě evangelia pokoje“ (Ef 6,15) – P. René-Luc

16.45   mše sv. (Mons. Vlastimil Kročil)

19.30   Paralelní večerní programy na různých místech v Brně:

  1. Bož. velkorysost – P. Ladislav Heryán – kostel sv. Augustina

  2. Vyhrazeno pro mladé – P. René-Luc – BVV, pavilón V

  3. Projekt „Mary's Meals“ – Magnus MacFarlane-Barrow – BVV, pavilón F

  4. Chrám uprostřed tržiště – Juraj Jordán Dovala – kostel sv. Janů (minorité)

  5. Adorace s přímluvnou modlitbou – komunita Emmanuel – kostel sv. Tomáše

  6. Biblické tance – komunita Blahoslavenství – BVV, pavilón G

  7. Koncert kapely Shirim Ashirim – bazilika Nanebevzetí P. Marie, Staré Brno

SOBOTA 14.7.

9.00     modlitba chval

9.45     přednáška „Křesťan v plné polní.“ (Ef 6, 11n) – P. René-Luc

15.00   přednáška „Meč Ducha – slovo Boží“ (Ef 6, 17) – P. Petr Karas

16.45   mše sv. (P. Radek Tichý)

19.30–21.00 modlitební večer – Katka Lachmanová s týmem

NEDĚLE 15.7.

9.00     modlitba chval

9.45   přednáška „V Duchu svatém se modlete“ (Ef 6,18-20) – s. Veronika K. Barátová

11.00   mše sv. (Mons. Pavel Konzbul) a závěr konference

 

Změna programu vyhrazena! Paralelní dětský program pro děti od 4 let. Účast možná také na části programu. 

Podrobné info: http://konference.cho.cz/

Zveřejněno v rámci mediální spolupráce