Skupina Rend Collective patří mezi výrazné světové křesťanské kapely. Formace pochází z přístavního města Bangor v Severním Irsku.

Skupina Rend Collective patří mezi výrazné světové křesťanské kapely. Formace pochází z přístavního města Bangor v Severním Irsku.

Skupina Rend Collective v Česku vystoupí poprvé. Petr Húšť, ředitel festivalu UNITED, uvádí: „Rend Collective v současnosti patří mezi výrazné kapely světové křesťanské hudby. Snažíme se je pozvat do České republiky již déle než tři roky. Teprve v loňském roce jednání vyústila do chystaného koncertu.“

Hudební dramaturg festivalu UNITED Tomáš Polívka dodává: „Rend Collective jsou na křesťanské hudební scéně opravdu zjevením. Svým projevem a živelností jasně přesahují žánr chval a uctívání, přesto právě chvály jsou to, co vlastně kapela provozuje. Jenže skladby této irské skupiny přinášejí nejen intimní duchovní uctívání, ale jsou navíc i plné radosti, oslavy a naděje. Rend Collective zůstávají i v záři reflektorů opravdoví, upřímní, a v tom zřejmě spočívá hloubka a síla jejich písní a modliteb.“

Koncert kapely Rend Collective se uskuteční v pátek 2. 6. 2017 v pražské sportovní hale Královka. Jako předkapely se představí skupiny Nenadarmo a Noemiracles. Program dále zahrnuje vystoupení taneční skupiny UNITED Dance a promluvu Jakuba Limra.

Druhý den se v pražském Kongresovém centru Olšanka uskuteční Konference modliteb a chval. Akce se dělí na dvě části, Konferenci modliteb a Konferenci chval. Obě mají společné zahájení a zakončení, liší se prostředním blokem seminářů. Konferenci modliteb připravuje hnutí Modlitby 24-7. Tematicky bude zaměřená na přímluvné modlitby. Konference chval je určena hudebníkům a autorům chval. Mezi řečníky budou Kateřina Lachmanová, Jiřina Gina Čunková, Karel Řežábek, Viliam Šandor, Julo Slovák a další.

Podrobné informace ke koncertu a konferenci jsou uvedeny na internetových stránkách www.worshippraha.cz

 

 

Rend Collective - My Lighthouse (Official Video)

In my wrestling and in my doubts
In my failures You won't walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

In the silence, You won't let go
In my questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

My Lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness,
I will follow You
My Lighthouse, my Lighthouse
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore
(Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

I won't fear what tomorrow brings
With each morning I'll rise and sing
My God's love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

Fire before us,
You're the brightest
You will lead us through the storms

 

V mých bojích a pochybnostech
V mých selháních Ty neodejdeš
Tvoje veliká láska mě povede
Ty jsi klid v mém rozbouřeném moři
Ty jsi klid v mém rozbouřeném moři

V tichu, Ty neodcházíš
V mých otázkách, Tvoje pravda zůstává
Tvoje úžasná láska mě povede
Ty jsi klid v mém rozbouřeném moři
Ty jsi klid v mém rozbouřeném moři

Můj majáku, můj majáku
Zářící do temnoty,
budu Tě následovat
Můj majáku, můj majáku,
Budu věřit tomu slibu,
Že mě poneseš bezpečně ke břehu
(Oh-oh-oh-oh-oh)
Bezpečně ke břehu
Bezpečně ke břehu
Bezpečně ke břehu

Nebudu se bát, co přinese zítřek
Každé ráno povstanu a budu zpívat
Boží láska mě povede
Ty jsi klid v mém rozbouřeném moři
Ty jsi klid v mém rozbouřeném moři

Vzplaň před námi,
Ty jsi ten nejjasnější
Povedeš nás bouřemi

 

(Text zdroj: karaoketexty.cz,
Překlad přidala Verushnek,
upraveno redakcí vira.cz)

 

Odkazy koncert Rend Collective / Konference modliteb a chval:

 

Webové stránky: http://www.worshippraha.cz

 

 

Odkazy Festival UNITED:

Webové stránky: http://www.festivalunited.cz

Facebook: https://www.facebook.com/festivalunited

Instagram: https://www.instagram.com/festivalunited

YouTube: https://www.youtube.com/festivalunited

Dokument UNITED 2016: https://youtu.be/tr2YDFtIBcI