Na všech spočívala velká milost. (Sk 4,33) - Citát z Bible na každý den

Linka víry - několik info pro respondenty Linky víry

vira.cz/respondent

Stav ke dni 27.9.2019

Diky za Tvou pomoc na díle křesťanské kontaktní služby, linky důvěry ("Linky víry"  http://help.vira.cz a Otázek a odpovědí www.vira.cz/otazky). Níže nalezneš několik informací, které by ti měly pomoci v základní orientaci v projektu. Neboj se formulovat další případné dotazy. Základní veřejné informace o projektu nalezneš zde.

 

Základní orientace v organizaci práce na Lince

Profil dobrovolných spolupracovníků

Na této "Lince víry" momentálně aktivně spolupracuje pracuje cca 30 dobrovolníků. Oslovujeme lidi spíše "zemité", zakořeněné v životě víry a v životě vůbec. Ve skupině dobrovolníků jsou jak ženy, tak muži, jak kněží, tak laici, jak psychoterapeuté, tak lidi psychoterapií nedotčení, dále učitelé, matky na mateřské atd. Kolektiv je to tedy pestrý, jako život sám...

 

Vyřizování dotazu

1/ Dotaz tazatele, který dojde od tazatele na linku,  přerozděluje koordinátor (momentálně Olga Výborná,  případně Ignác Mucha) a přeposílá k zodpovězení někomu z našich dobrovolných spolupracovníků. 
- Každý z našich spolupracovníků se na počátku spolupráce nějakým způsobem vyprofiloval - alespoň přibližně určil, které oblasti dotazů mu vyhovují méně a které více (pochopitelně v průběhu času se to může měnit). 
- Spolupracovník také může určit (měnit) frekvenci zasílaných mailů k vyřízení (např. 1x, 2x týdně, 2x měsíčně apod.).

2/ Spolupracovník může samozřejmě mail vrátit lince s tím, že na něj nemůže odpovědět (z časových nebo obsahových důvodů). Koordinátor pak dotaz přepošle k zodpovězení jinému spolupracovníkovi.

3/ Pokud spolupracovník mail převezme, odpoví na něj v přiměřeném časovém termínu (během několika dní).

4/ Délka odpovědi má být spíše stručná. 

5/ Co se obsahu týče, při poskytování věcných informací by bylo dobré dbát na to, aby osobní problém klienta nebyl "zalepen" nějakou přímočarou obecnou poučkou,  a aby se klientovi dostalo v jeho problému i vstřícného a hřejivého lidského slova (ovšem zase ne servilního "jehovistického" :-)

6/ Co se týče osobních problémů, je třeba se pokusit do tazatele vcítit, opět nepoužívat obecné poučky a poučování. A ev. se pokusit i klást (řečnické) otázky, na které je dobré, aby se tazatel v rámci sebereflexe pokusil (sám sobě) odpovědět. V reakci na osobní problémy je důležité vědět o svých osobních problémech, abychom pak do řešení tazatelových problémů nepromítali své osobní problémy a řešení. 

7/ Spolupracovník svou odpověď uloží do formuláře systému (jednoduchým kliknutím na link v mailu). Odpověď je vhodné si před vložením do formuláře napsat např. ve wordu a do formuláře pak již jen zkopírovat.

 

Několik dalších poznámek:

Koordinátor "prosívá" na počátku mnohé došlé dotazy tím, že tazateli pošle odkazy na již zodpovězené a zveřejněné podobné dotazy s informací, že může klást další doplňující dotazy...

- Začínající pracovníci na Lince mají možnost ev. konzultace třeba s P. Alešem Opatrným.

Naše služba není určená (a ani zařízená) na dlouhodobější doprovázení, či na služby typu "psychoterapie e-mailem". Případy, které to vyžadují, je proto vhodné směrovat do "kamenných" poraden...

- Kvůli ochraně soukromí odpovídajícího je odpověď v systému označena pouze značkou, nebo (i smyšleným) křestním jménem (pouze po osobní dohodě s respondentem odpovědi podepisujeme celým jménem).

- Spolupráci probíhá na bázi dobrovolnictví.

- Stálí spolupracovníci od nás dostávají knihu "Krizová intervence" - Daniela Vodáčková a kol. z nakl. Portál. (Pokud mají zájem...)

- Občas se nám podaří i sehnat finance na zaplacení kurzu "Krizové intervence" pro někoho z našich spolupracovníků.

Prosíme, aby spolupracovníci předem hlásili koordinátorovi  svou nepřítomnost na internetu (dovolené atd.), aby tak v systému zbytečně nečekaly nevyřízené dotazy.

- Důležité: pokud někdy korespondujete s námi - s redakcí - nikdy do mailu nehodnoťte ani dotaz, ani tazatele! Ani v legraci, či v nutném "vyventilování". Technickou chybou, či překlepem se totiž takovýto  mail může dostat k tazatelovi a velmi ho zranit (i v případě, že by šlo opravdu jen o neškodný žert, či nutné ulehčení). Tazatel - který řeší nějakou těžkou situaci to může brát opravdu velmi bolestně! Bohužel konkrétní příklady z různých sfér dokazují, že se to stát může - a že se to stává... Případnou nutnou poradní komunikaci o obsahu dotazu či o tazateli je třeba vést důsledně jinými kanály.

- Protože jsme "křesťanská" kontaktní služba, nebojme se to i citlivě a střídmě promítat do odpovědí.  Ale hlavně je  třeba mít na mysli slova toho, který nás do této služby povolal: "Beze mne nemůžete dělat nic" (Jan 15,5). Modleme se tedy za celu tuto službu, za sebe a i za naše klienty. 

 

*******************************************************************

 

Děkujeme za Vaši spolupráci na tomto díle a přejeme Vám vše dobré!

Ignác Mucha

Olga Výborná

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12. 4. 2021) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Časopis IN! pro dívky na měsíc duben

Časopis IN! pro dívky na měsíc duben
(8. 4. 2021) Duben, měsíc kdy se už opravdu probouzí jaro. Vítáme vše krásné, nový život, jako by nás sama příroda zvala ke chvále…

Připomínka genocidy ve Rwandě (mezinárodní den 7. dubna)

(6. 4. 2021) Genocida – naše národní noční můra – zcela rozvrátila mou zemi. V temném a zmateném světě, který se kolem mě…

Pár velikonočních tónů...

Pár velikonočních tónů...
(5. 4. 2021) Miluji tě, Ježíši...

Pokračuj navzdory veškerému nezdaru...

Pokračuj navzdory veškerému nezdaru...
(5. 4. 2021) Takový je Pán: vyznačuje nové stezky na cestách našich porážek. Vždy je možné začít znovu. (odkaz na…

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(4. 4. 2021) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept