Spravedlivý mívá mnoho soužení, Hospodin však ho ze všech vyprostí. (Žl 34, 19) - Citát z Bible na každý den

5. 2. 2021, BM

Urbi et orbi - odpustky

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Dobrý den,

v požehnání na závěr papežova vánočního poselství bylo řečeno, že kdo přijme toto požehnání, jsou mu odpuštěny všechny hříchy. Může se to chápat tak, že jsou hříchy odpuštěny jako ve svátosti smíření (sv.zpovědi)?

Hřích není jen porušením nějakého předpisu. Hřích především narušuje náš vztah s Bohem.

Dobrý den,
děkuji Vám za dotaz a za důvěru, se kterou píšete.

Pán nás stále volá k živému vztahu s ním, k obrácení srdce.

K Vašemu dotazu, požehnání Urbi et orbi je momentem, kdy Boha prosíme o odpuštění (lehkých) hříchů a tzv. časných trestů, avšak nenahrazuje to svátost smíření ve smyslu odpuštění těžkých hříchů.

Možná pomůže se krátce zastavit u toho, co je to hřích. Hřích totiž na prvním místě není jen porušením nějakého předpisu nebo zákona (to samozřejmě také, ale ne na prvním místě). Hřích narušuje náš vztah s Bohem. Ve hříchu se uzavírám vůči jeho působení, jeho milosti. Dobře je to vidět na vyprávění o prvotním hříchu z knihy Genesis: Adam žil v důvěrném vztahu s Bohem, ale poté, co zhřešil, se do tohoto vztahu vkrádá strach, nedůvěra, podezřívavost apod. Adam se začíná před Bohem schovávat a Bůh začíná Adama hledat.

Svátost smíření (zpověď) je dar, jak zcela obnovit narušený vztah s Bohem. Stejně jako u jakéhokoliv jiného vztahu, k odpuštění je důležitá lítost: je mi líto, že jsem zhřešil, a nechci v tom pokračovat. I když třeba vím, že ze slabosti znovu zhřeším, rozhoduji se už nehřešit.


Bůh nás stále volá k uzdravení, ke společenství s ním. Stále ho tedy hledejme, prosme o živý vztah s ním, o milost pokání. Bůh nám na této cestě jde vstříc. A především, za všech okolností hledejme vztah s Bohem, ten nikdy neopouštějme.

 

Kategorie otázky: Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12. 4. 2021) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Časopis IN! pro dívky na měsíc duben

Časopis IN! pro dívky na měsíc duben
(8. 4. 2021) Duben, měsíc kdy se už opravdu probouzí jaro. Vítáme vše krásné, nový život, jako by nás sama příroda zvala ke chvále…

Připomínka genocidy ve Rwandě (mezinárodní den 7. dubna)

(6. 4. 2021) Genocida – naše národní noční můra – zcela rozvrátila mou zemi. V temném a zmateném světě, který se kolem mě…

Pár velikonočních tónů...

Pár velikonočních tónů...
(5. 4. 2021) Miluji tě, Ježíši...

Pokračuj navzdory veškerému nezdaru...

Pokračuj navzdory veškerému nezdaru...
(5. 4. 2021) Takový je Pán: vyznačuje nové stezky na cestách našich porážek. Vždy je možné začít znovu. (odkaz na…

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(4. 4. 2021) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept