Zamyslete se nad svým jednáním! (Ag 1,5) - Citát z Bible na každý den

5. 2. 2021, BM

Urbi et orbi - odpustky

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Dobrý den,

v požehnání na závěr papežova vánočního poselství bylo řečeno, že kdo přijme toto požehnání, jsou mu odpuštěny všechny hříchy. Může se to chápat tak, že jsou hříchy odpuštěny jako ve svátosti smíření (sv.zpovědi)?

Hřích není jen porušením nějakého předpisu. Hřích především narušuje náš vztah s Bohem.

Dobrý den,
děkuji Vám za dotaz a za důvěru, se kterou píšete.

Pán nás stále volá k živému vztahu s ním, k obrácení srdce.

K Vašemu dotazu, požehnání Urbi et orbi je momentem, kdy Boha prosíme o odpuštění (lehkých) hříchů a tzv. časných trestů, avšak nenahrazuje to svátost smíření ve smyslu odpuštění těžkých hříchů.

Možná pomůže se krátce zastavit u toho, co je to hřích. Hřích totiž na prvním místě není jen porušením nějakého předpisu nebo zákona (to samozřejmě také, ale ne na prvním místě). Hřích narušuje náš vztah s Bohem. Ve hříchu se uzavírám vůči jeho působení, jeho milosti. Dobře je to vidět na vyprávění o prvotním hříchu z knihy Genesis: Adam žil v důvěrném vztahu s Bohem, ale poté, co zhřešil, se do tohoto vztahu vkrádá strach, nedůvěra, podezřívavost apod. Adam se začíná před Bohem schovávat a Bůh začíná Adama hledat.

Svátost smíření (zpověď) je dar, jak zcela obnovit narušený vztah s Bohem. Stejně jako u jakéhokoliv jiného vztahu, k odpuštění je důležitá lítost: je mi líto, že jsem zhřešil, a nechci v tom pokračovat. I když třeba vím, že ze slabosti znovu zhřeším, rozhoduji se už nehřešit.


Bůh nás stále volá k uzdravení, ke společenství s ním. Stále ho tedy hledejme, prosme o živý vztah s ním, o milost pokání. Bůh nám na této cestě jde vstříc. A především, za všech okolností hledejme vztah s Bohem, ten nikdy neopouštějme.

 

Kategorie otázky: Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2021) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2021) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Téma: narcismus. K poslechu

(17. 9. 2021) Zajímavá série tří pořadů na Radiu Wave

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2021) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy –…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(12. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko