Ježíš obcházel všechna města i vesnice. (Mt 9,35) - Citát z Bible na každý den

5. 2. 2021, BM

Urbi et orbi - odpustky

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Dobrý den,

v požehnání na závěr papežova vánočního poselství bylo řečeno, že kdo přijme toto požehnání, jsou mu odpuštěny všechny hříchy. Může se to chápat tak, že jsou hříchy odpuštěny jako ve svátosti smíření (sv.zpovědi)?

Hřích není jen porušením nějakého předpisu. Hřích především narušuje náš vztah s Bohem.

Dobrý den,
děkuji Vám za dotaz a za důvěru, se kterou píšete.

Pán nás stále volá k živému vztahu s ním, k obrácení srdce.

K Vašemu dotazu, požehnání Urbi et orbi je momentem, kdy Boha prosíme o odpuštění (lehkých) hříchů a tzv. časných trestů, avšak nenahrazuje to svátost smíření ve smyslu odpuštění těžkých hříchů.

Možná pomůže se krátce zastavit u toho, co je to hřích. Hřích totiž na prvním místě není jen porušením nějakého předpisu nebo zákona (to samozřejmě také, ale ne na prvním místě). Hřích narušuje náš vztah s Bohem. Ve hříchu se uzavírám vůči jeho působení, jeho milosti. Dobře je to vidět na vyprávění o prvotním hříchu z knihy Genesis: Adam žil v důvěrném vztahu s Bohem, ale poté, co zhřešil, se do tohoto vztahu vkrádá strach, nedůvěra, podezřívavost apod. Adam se začíná před Bohem schovávat a Bůh začíná Adama hledat.

Svátost smíření (zpověď) je dar, jak zcela obnovit narušený vztah s Bohem. Stejně jako u jakéhokoliv jiného vztahu, k odpuštění je důležitá lítost: je mi líto, že jsem zhřešil, a nechci v tom pokračovat. I když třeba vím, že ze slabosti znovu zhřeším, rozhoduji se už nehřešit.


Bůh nás stále volá k uzdravení, ke společenství s ním. Stále ho tedy hledejme, prosme o živý vztah s ním, o milost pokání. Bůh nám na této cestě jde vstříc. A především, za všech okolností hledejme vztah s Bohem, ten nikdy neopouštějme.

 

Kategorie otázky: Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem
(7. 12. 2023) „Modlitby 24-7“ vás zvou na konferenci 22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (advent 2023)

Doporučené knihy (advent 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.