Ježíš řekl: „Mluvím tak, jak mě naučil Otec.“ (Jn 8,28) - Citát z Bible na každý den

3. 7. 2020, MN

Sexuální selhání kněží

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Dějiny církve, výhrady k církvi

V těchto dnech jsme se znovu dověděli o sexualním selhání katolického kněze. Je mi 60let, přesto nechápu,že když se někdo rozhodl pro Krista, stal se knězem, byl Bohem pomazán, vzdal se tohoto světa, jak je možné, že zklamal. Proč to Bůh dopouští, když ví, že se lidé nespravedlivě  pohoršují, že se tak církev pro ně stavá zločineckou organizací, jak mi jednou někdo řekl. Jak to se mohlo stát, když Ježíš říká, vezmi svůj kříž a nasleduj mě? Vždyť se říká, že Pán Bůh dá každému kříž jen takový, který může unést. Proč jim nedá sílu to unést? Vždyť tím si sám škodí? Myslím si, že i noví chlapci, kteří se rozhodnou být knězem, ztratí odvahu.

Bůh nesnáší falešnost, maskování, lži

Vážená paní ...
děkuji Vám za dotaz. Události posledních měsíců rozvířily média smutnými a někdy až hrozivými kauzami uvnitř církve. Zcela správně se ptáte. Odpověď na otázku proč Bůh dopouští, mohu jen domýšlet...

První, co si vybavuji, jsou zcela stejně srovnatelná manželství. Jak to, že se v katolické rodině objeví nevěra? Vždyť by ještě více než v celibátu mělo být prožívání sexuality v klidu a v souladu s Božími příkazy. Ale realita ukazuje, jak je to nesnadné a mnohdy na hraně zvládnutí. Celibátní slib na tom není jinak. Je to rozhodnutí, které je podrobeno velké zkoušce. Démon opravdu existuje a opravdu nespí...

Druhé, co se domnívám, v církvi byla některá témata doslova tabu. Nemluvilo se o nich, protože jsou tak citlivá, že se každý styděl něco takového vůbec vytáhnout. Mylně se předpokládalo, že to přeci každý jednotlivec samozřejmě zvládá. A právě zveřejněné kauzy nás usvědčily z velké falešnosti. Bůh nesnáší falešnost, maskování, lži. Bůh je pravdivý a to vyžaduje i od církve. A když církev žije v takovém klamu, vše vytáhne na světlo a postaví ji na hanbu. Je to nejúčinnější lék. Bohu jde skutečně o církev. Ano, ponese si tvrdé následky hanby. Ale je to léčivé.

Třetí, co se domnívám, že tu figuruje. Církev před lety nevěnovala velkou pozornost psychologické zralosti při výběru kandidátů kněžství. Mnohdy se alarmující zjištění z psychotestu přešlo mávnutím ruky. Dnes se tomu po skandálech věnuje na mnoha místech velká pozornost. Mohlo tak dojít k tomu, že kandidát byl ve skutečnosti opravdu nezralý lidsky, psychicky... Neznám osobně nařčené kněze, tedy neumím to posoudit. Ale tyto kauzy alarmují církev, aby nezanedbávala psychologickou stránku při výběru kandidátů.

Myslím si, že tato hanba církev dlouhodobě očišťuje a vede ke zralosti. Pán tedy dopustil toto vystavení církve očistným proudům proto, aby mohla být v budoucnu opět funkční.

Svět se nám nyní směje, pohrdá námi,... Nás to vrhá do prachu a sráží nás to z piedestalu pýchy, že jsme lepší, než svět okolo nás. Je to zcela ideální situace proto, abychom s celníkem říkali: „Bože, buď milostiv mně hříšnému.“ A celník se vrátil domů ospravedlněn, nikoli „spravedlivý“ farizeus (Lk 18,9-14). Vždyť nás to vede ke skutečnému pokání a to je nezbytné ke skutečnému přijetí Krista.

Vážená paní, prosím Vás o modlitbu za církev. A přeji Vám, abyste mohla poznat, jak dalece Boží dobrota a moc přesahuje dopad skandálů způsobených lidmi z církve.

Požehnané dny.
 

Kategorie otázky: Dějiny církve, výhrady k církvi

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(1. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Co je to mazanec?

Co je to mazanec?
(27. 3. 2023) Co je to mazanec... Několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(23. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…