K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8) - Citát z Bible na každý den

5. 7. 2023, ped

Proč se církev míchá do politiky?!

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Dějiny církve, výhrady k církvi

Dobrý den, děkuji vám za možnost zeptat se vás na věci, kterým nerozumím. Moje otázka zní, proč se církev přiklání k politickým “hloupostem”?!

S mnohými názory našich církevních představitelů se nedokážu ztotožnit, stejně jako s výroky papeže, který na začátku války proklamoval Rusko, a o půl roku později začal tvrdě podporovat Ukrajinu a Rusko  hanět.

Bez ohledu na pravdivost těchto tvrzení mi to od papeže připadá mimo mísu. Myslím, že se církev  zodpovídá Bohu a nepotřebuje politické uskupení, ať je jakékoli. Podpora papeže jakékoli strany ve válce bez ohledu na dezinformace je děsivá. Jak může svatý muž podporovat násilí?! (Ano, papež vyzval k ukončení války, ale to nijak nevymaže jeho předchozí projevy.)
 Jak může církev podporovat zvěrstva na lidech, utlačování jejich svobody a další totalitní diktátorské praktiky, které se v poslední době dějí?! 

Jak se mám tedy ztotožnit s církví? Osobně mě to vede k myšlence, kterou zde mělo už více tazatelů, a to, že církev, pokud víru podřizuje politice, je naprosto zbytečná zastaralá instituce, která není schopna vykonávat svou úlohu.

Jako křesťané se vyjadřujeme také k otázkám společenským

Milá...

téma, které jste nastolila, je velmi široké a je obtížné se s ním komplexně vypořádat. S mnohými Vašimi tezemi  musím souhlasit, především v tom, že církev by se neměla přimykat k moci, tím spíše by se neměla ztotožňovat s násilím a nespravedlnostmi ve společnosti.

Pro nás křesťany je zdrojem orientace pro náš život Boží slovo obsažené v Písmu Svatém a inspirací život Ježíše Krista v Písmu zachyceném. Energii získáváme mimo to svátostmi, modlitbou a životem ve společenství Božího lidu. A už je tu otázka: co je církev a co je Boží lid. Církev je veliké společenství všech pokřtěných. Její hlavou je Kristus a pověřenými pastýři jsou biskupové včetně papeže. Z množství nás všech pokřtěných vyplývá, že žijeme v různém prostředí a máme často i rozdílné názory na určitou skutečnost. Žijeme však ve světě, a proto se i my vyjadřujeme ke společenským otázkám. Někteří křesťané se v politice přímo angažují ve snaze o obecné dobro. Jedna zakladatelka významného duchovního hnutí nazvala dokonce politiku láskou lásek. Připomenu jen nedávnou situaci naší země, kdy se právě komunistický režim snažil vytlačit křesťany z veřejného života s heslem: víra je soukromá věc a nepatří na veřejnost.

A co je Boží lid? Dovolím si tvrdit, že to jsou všichni lidé. Protože za nás všechny Kristus zemřel na kříži a protože Boží milosrdenství je neomezené, odpuštění našich hříchů a vin je nabídnuto všem lidem. Proč se ale jako křesťané vyjadřujeme kromě teologických témat také k otázkám společenským. Asi proto, že nám Bůh uložil, abychom do tohoto světa přinášeli lásku, pokoj a dobro. A to platí nejen pro naší rodinu, ale i pro naše pracoviště, náš dům, naší obec …

A teď to nejcitlivější. Proč a jak se vyjadřuje ke společenským otázkám papež. Opravdu se necítím na to, abych vysvětloval, co říká papež. A ani všechno co říká, nevím. Řadu věcí známe jen z komentářů zpravodajů a novinářů. Přiznávám, že jsem po začátku války na Ukrajině zaregistroval kritiku výroku papeže Františka. Pokud vím, nešlo o „proklamování Ruska“, ale o to, že papež připustil, že na vzniku napětí vedoucí k ozbrojenému konfliktu může mít podíl i „západní svět“. Od začátku ale papež vyzýval k ukončení ozbrojeného konfliktu. Je možné, že jeho tehdejší prohlášení souviselo s diplomatickou snahou u rychlé ukončení konfliktu.

Dovolím si ještě osobní názor. Papež František je muž Bohu blízký, a tak jako i předchozí papežové nese těžce bolesti současného světa a to nejen ty, které se týkají křesťanů. Ale na rozdíl od Jana Pavla II., který měl osobní zkušenost s komunistickou totalitou, papež František má osobní zkušenost spíše s diktátorskými režimy v Jižní Americe, které způsobovaly nesvobodu a chudobu obyvatel. I proto musí být církevní představitelé opatrní, když se vyjadřují ke společenským událostem. V žádném případě to ale neznamená, že by se vyjadřovat neměli. A už vůbec to není důvod, abychom ztráceli víru v církev, kterou Kristus založil, je uprostřed ní svým Duchem a ovlivňuje i její život.

Kategorie otázky: Dějiny církve, výhrady k církvi

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…