Já jsem s tebou. (Sk 18,10) - Citát z Bible na každý den

25. 3. 2019

Předmanželská sexualita

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita předmanželská

Rád bych se zeptal, jak najít hranice v předmanželské sexualitě? Je to pro nás velmi aktuální téma, které s partnerkou řešíme. Jak reflektovat biblické nároky na předmanželskou čistotu?  Vnímáme, že není dobré začít spolu sexuálně žít a rozhodli jsme se, že  do svatby  spolu  nebudeme spát. Není nám ale blízký pohled - do svatby jen pusa na tvář a vodění za ruce.... Kde je hranice, kdy se chování stává hříchem / vážným hříchem?

Sexualitu není možné ani pravdivé ze vztahu totálně eliminovat

Moc Vám přeji Vaši lásku a zamilovanost a moc si vážím Vaší snahy budovat a reflektovat Váš vztah ve světle víry i rozhodnutí žít předmanželskou čistotu. Máte pravdu, hranice sexuálního chování je podložená nároky v Bibli. Základem je 6. přikázání desatera. Toto přikázání neznamená, že je sex hříchem. Bůh sexualitu vymyslel, a proto sama o sobě nemůže být hříšná, ale její realizace mimo manželství se stává něčím nepatřičným, a tedy proti vůli Stvořitele. Hříšný pak není sám sex, ale vlastně jeho zneužití. Hříchem se stává, není-li praktikován v kontextu, do kterého je zařazen Stvořitelem.


Pravdou a zároveň varováním je, že dva zamilovaní lidé moc neumí odhadnout, při jaké intenzitě intimity jsou ještě schopni mít pod kontrolou, jak daleko v ní v daném okamžiku chtějí dojít. Jediná, ale velmi jasná rada, co dělat, pro Vás je: prosím, chovejte se k sobě v intimní oblasti tak, abyste dokázali zvládnout to, k čemu Vás zavazuje Váš postoj víry: plnost svého intimního života spojit s okamžikem, kdy si slíbíte před Bohem lásku, úctu a věrnost na celý život ve svátosti manželství.


Asi Vás tedy moc nepotěším. K otázce, co je ještě možné a co ne a je to už hřích, případně velký hřích, který by bylo potřeba vyznávat to u svátosti smíření, není (vyjma pohlavního styku) žádný předpis. Na druhou stranu to však vůbec neznamená, že vše je dovoleno, vše je v pořádku a vše dobrému a vyváženému růstu vztahu prospívá. "Katolickému" tvrzení, že „sexualita patří do manželství“ je potřeba rozumět v širším kontextu. Rozhodně není možné a ani pravdivé ji ze vztahu totálně eliminovat, ale je nutné vědět, v jakých mezích a jak s ní nakládat.

Vzájemná intimita by měla být pravdivou řečí těla. Je tedy na Vás, abyste si odpověděli, zda odpovídá stupni vážnosti Vašeho vztahu, stupni Vaší vzájemné zodpovědnosti jednoho za druhého, a podle toho se zařídili.

Život křesťana by neměl být primárně hledáním způsobu jak nehřešit. Na prvním místě jste voláni k růstu ve vztahu - s Bohem a ve vztahu s druhými lidmi.

Pokud vnímáte, že Váš vztah má perspektivu, je třeba vrhnout se na jeho budování i po jiných stránkách. Tipy naleznete ve zveřejněných odpovědích v rubrice Předmanželská sexualita .
Jestli je pro Vás sexualita „aktuální“ téma, je velmi užitečné do Vašich bojů zvát Ježíše, ne jako soudce či mravního policajta, ale jako přítele a lékaře lidských srdcí. Když ho budete zvát do svého vztahu, bude s Vámi, povede Vás.


Doporučuji též zveřejněné odpovědi na téma líbání, necking, petting, orgasmus bez sexuálního aktu:
Sexuální doteky 
Petting před svatbou 
Líbání
Milování před svatbou  

Pokud by Vás odpověď neuspokojila, povzbuzuji Vás, abyste promluvili o svých obavách se zkušeným knězem. Mám na mysli třeba kněze, kteří pracují s mladými lidmi z diecézních center mládeže, kontakty dle Vašeho bydliště najdete např. na  http://www.signaly.cz. V diecézních centrech mládeže se také můžete informovat na program "Škola partnerství", který je určen pro mladé lidi, jako jste Vy.

S pozdravem a přáním všeho dobrého
Linka víry

Kategorie otázky: Sexualita předmanželská

Související texty k tématu:

Láska a sexualita:
- Tři rozměry lidské sexuality (Jozef Augustyn)
- Manželství a sexualita (Aleš Opatrný)
- Nesexuální doteky (MUDr. Wheat)
- O sexualitě mimo manželství (Anselm Grün)
- Další texty k tématu sexualita zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Noc kostelů

Noc kostelů
(27. 5. 2022) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 10. června 2022

Jeptiška proti nacismu – doporučujeme k poslechu

Jeptiška proti nacismu – doporučujeme k poslechu
(24. 5. 2022) Gestapo si pro ni přišlo na operační sál. Smrt našla pod gilotinou. Řeholnice Marie Restituta Kafková.

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
(23. 5. 2022) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Kdy jsou Letnice?

(20. 5. 2022) Letnice (Slavnost seslání Ducha svatého) - datum