Ukaž mi své cesty, Bože. (Ž 25,4) - Citát z Bible na každý den

17. 6. 2019, maj

Porno v manželství

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita v manželství

Dobrý večer, mám choulostivý dotaz. Zjistila jsem, že můj partner, když nejsem doma, sleduje porno a ukájí se. Přišla jsem na to náhodou, a když jsem se na to zeptala, řekl, že je to sranda. Ale mně to vadí, nelíbí se mi to, vnitřně se tím trápím. Co mám dělat? Modlím se za něj,  aby to nedělal... Myslím, že jinak máme krásný vztah, je ke mně pozorný, milý, máme moc společného... Děkuji za odpověď.

Rizika pornografie

Milá …
Velmi chápu, že se Vás jako ženy dotklo, když jste objevila svého partnera onanujícího při pornografii.

Pornografie je celospolečenský problém, který stále intenzivněji negativně ovlivňuje jednotlivce i vztahy mezi námi.
Z křesťanského pohledu je tělo v sexuální rovině určeno ke vzájemnému sebedarování. Pornografie k tomu stojí ve velkém protikladu jako na sebeuspokojení zaměřený sexuální konzum, který je živen obchodem s lidmi (jakkoli svá těla poskytli pornobyznysu většinou dobrovolně a za úplatu).

Nevím, zda by mohlo Vašemu partnerovi prospět upozornit na rizika, která s sebou pornografie nese a která intuitivně vnímáte; dovolte mi jich několik zmínit:

- Konzumace porna může snížit mužskou schopnost vnímat signály ženské touhy, vzrušení a jejího uspokojení během samotného milování.
- Masturbování u porna vstřikuje do mužova mozku silné, ale krátkodobé působící dávky dopaminu, které mu na 1 – 2 hodiny zvednou náladu a navodí pocit celkové spokojenosti. Tento proces je podobný jako u hráčství či užívání drog a může spustit závislost – z masturbace u porna se může vyvinout "obsedantně-kompulzivní chronická masturbace" u pornofilmů jako stav, při němž se muži cítí nuceni opakovaně masturbovat a dosahovat orgasmu tak často, že nakonec mohou ztratit zájem o další aspekty života a nejsou schopni své puzení sledovat porno ovládnout. Dostane-li se muž do tohoto stavu, velmi často má problémy s erekcí a ejakulací, což dál negativně ovlivňuje jeho skutečný milostný život. Muži závislí na pornografii mívají postupem času potíže s dosažením vzrušení při milování s partnerkou, byť ji považují za atraktivní. Snaží se ji také často přesvědčit, aby se chovala jako pornoherečka a přestávají být vnímaví a vstřícní k jejím milostným touhám. Ženy pornem ovládnutých mužů tedy zcela právem vnímají pornografii jako nebezpečnou sokyni v lásce (pokud na ní tedy nejsou též závislé).
- Užívání pornografie snižuje citlivost u mužů k erotickým podnětům, postupem času potřebují k uspokojení stále výraznější stimulaci (proto se trendy v pornografii stávají stále extrémnějšími a posunují se k násilnému sexu, fetišismu apod.) a pokud jeho partnerka odmítá tyto praktiky, může to v muži vyvolat pochybnosti o ní a jejich svazku, což způsobuje jeho přehnanou podrážděnost a sebestřednost. Centrum sexuální touhy a centrum agrese sídlí v mozku velmi blízko sebe a pornografický průmysl s jejich potenciální spojitelností bez skrupulí kvůli zisku manipuluje.

Možná byste mohla partnerovi pustit toto, aby si uvědomil rizika pornografie:
https://www.youtube.com/watch?v=wSF82AwSDiU

Porno je prostě droga – místo aby uvolňovala, snižuje potěšení i představivost. Okrádá milostný život o individualitu a smyslnost, po nějakém čase tlumí libido, vysává z mužů potenci a sílu a ničí velký tvořivý potenciál sebeodevzdávajícího partnerského milování a vztahy jako takové.

Nadějné je, že motivovaní muži mohou úspěšně projít "odvykací" pornografickou kúrou, tím snáze, začali-li konzumovat pornografii v pozdějším věku. Někteří to zvládnou sami z vlastního rozhodnutí, jiní potřebují podporu v nejrůznější formě. Muži, kteří pornografii setřesou, hovoří houfně o "ožití", nové energii do žil, novém vnímání sebe, vztahů a světa apod. Je to boj, kterým stojí za to projít.

Co můžete jako partnerka pro svého muže udělat? Píšete, že se za něj modlíte – pokračujte v tom prosím. Děkujte za něj Hospodinu, s vděčností si před Boží tváří připomínejte jeho obdarování a proste jej dál za partnerovo osvobození ze závislosti na pornu. Způsob modlitby volte, jaký je Vám blízký - spontánní modlitbu od srdce či libovolnou "standardizovanou", například růženec nebo devítidenní tzv. novénu (např. k Panně Marii rozvazující uzly, k Ježíši Kristu, Tváři Božího milosrdenství či k svatým manželům Martinovým). Můžete se nad svým partnerem v tichu modlit ve spánku, kdy je uvolněný a duchovně přístupný.

Velmi bych Vám také doporučovala partnera v otevřeném rozhovoru upozornit na úskalí konzumace pornografie, kterých si nemusí být plně vědom. A také na to, proč Vás jeho vztah k pornografii jako ženu znepokojuje obecně i osobně (můžete jeho vztah k pornografii prožívat jako formu nevěry, může Vás rozkolísat ve Vašem sebehodnocení apod.). Otevřete před partnerem své srdce... Rozhodně ale před takovýmto rozhovorem proste Ducha svatého, aby k němu připravil tu pravou chvíli a provedl nás jím.

Prosím Pána, který se raduje z lásky muže a ženy, aby Vám dal moudrost v komunikace s Vaším partnerem, a jemu vnímavost k Vám a odvahu podívat se pravdě do očí a setřást pornografii ze zad.

Kategorie otázky: Sexualita v manželství

Související texty k tématu:

Láska a sexualita:
- Tři rozměry lidské sexuality (Jozef Augustyn)
- Manželství a sexualita (Aleš Opatrný)
- Nesexuální doteky (MUDr. Wheat)
- O sexualitě mimo manželství (Anselm Grün)
- Další texty k tématu sexualita zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…