Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký. (Ez 17,24) - Citát z Bible na každý den

20. 7. 2020, ped

Odmítnutí prosby stát se kmotrem

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Křest dětí

Dobrý den,
chci se zeptat, zda je morální odmítnout prosbu o to stát se kmotrou. Jsem už kmotrou 4 dětem a na víc si netroufám. Chtěla bych se  o děti zajímat, o jejich víru, rozvoj, modlit se za ně. Lidé v okolí mají tendenci žádat nás stále o kmotrovství, ale myslím, že na to, aby člověk zodpovědně  tuto úlohu splnil,r nemůže mít např. 10 kmotřenců, protože se to nedá stíhat. Můžu tedy z těchto důvodů další kmotrování odmítnout?
Dokonce se mi jednou stalo, že mě rodiče chtěli za kmotru z finančních důvodů a čekali od nás finančnípodporu.  Tehdy jsem na to kývla, a bohužel se díky tomu naše vztahy velmi narušily, přestali jsme se vídat a mě teď trápí, jak mám jako kmotra jejich dítěte postupovat? Modlit se za něj? Nebylo by bývalo lepší v takovém případě rovnou předem kmotrovství odmítnout?
 

Odmítnout je jistě možné a nejjednodušší řešení...

Milá...

vážíme si důvěry, se kterou se na nás obracíte. To, že nás někdo požádá, abychom se stali kmotrem jejich dítěte, je většinou projev důvěry a ocenění naší schopnosti být dítěti v duchovní oblasti oporou. Souhlasím s Vámi, že být křestní kmotrou nebo kmotrem je určitý závazek. Přijetím kmotrovství bereme na sebe určitý díl odpovědnosti za duchovní rozvoj kmotřence či kmotřenky. Neznamená to ale, že kmotr zcela ručí a odpovídá před Bohem za své kmotřence. Není tomu tak! Kmotr může být pro křtěnce inspirací v životě z víry. Má se za něj především modlit. Odpovědnost za něj ale nést nemůže. Tu má každý sám za sebe (vyjma např. rodičů za své děti…) V případě nouze našeho kmotřence jsme voláni Bohem pomoci mu dle svých možností stejně tak jako jakémukoli jinému bližnímu. Žádná právní zodpovědnost zde nevzniká.

Odmítnout je jistě možné a nejjednodušší řešení, když se na takový úkol necítíte, a máte na to právo. Pokud cítíte, že je v prosbě falešný tón, nebo že by další závazek byl nad Vaše síly, je lidské se omluvit a citlivě vysvětlit důvody, které by v budoucnu mohly činit problémy.
Vždy můžeme ale zvažovat s ohledem na dítě, zda naše kmotrovství není prostředkem, jak rodiče v rozhodnutí ke křtu podpořit, dopomoci jim k tomu, aby vzali vážně svůj rodičovský závazek, který jim ze křtu vlastního dítěte vyplývá. Bůh o naší nedostatečnosti ví. Když mu ji vyznáváme, je právě branou, jíž může vstoupit. Někdy kmotrovství otevře možnost se o svou víru trochu podělit. Vysvětlit si při nějakém vhodném setkání nejlépe obou párů, jak tuto záležitost ve svém svědomí správně vnímat, možná z toho může vyplynout nějaká další diskuse o víře. I když platí, že za připravenost rodičů na křest dítěte zodpovídá ten, kdo bude křtít. Možná i s ním byste mohla celou věc probrat.

Je mi líto neutěšené situace ve vztazích, které popisujete. Někdy přicházejí těžká období, je však dobré nezatvrdit se a s důvěrou do vztahů zvát milosrdného Boha. Modlete se za ně… Co se týká Vašeho kmotřence nebo  kmotřenky, se kterým se z nějakého důvodu nemůžete vídat, modlitba je určitě tou správnou službou. Dítě rychle roste a vztahy mezi lidmi se mění, často i k lepšímu. A tak se může třeba i po letech navázat tam, kde jste dříve přestali. S Boží pomocí můžete s jistotou počítat. Bůh na Vás hledí s důvěrou. Když mu své chabé síly nabídneme, dovede je rozmnožit v požehnání, navzdory tomu, že to sami často nevidíme.

Přeji Vám moudrost a světlo Ducha svatého. Ať Vám rozhodnutí přinese do srdce pokoj.-redakčně upraveno-

Kategorie otázky: Křest dětí

Související texty k tématu:

Evangelizace, zvěstování, misie
- Nenechávejte si Krista pro sebe! (Benedikt XVI.)
- Evangelizace je nejlepší služba spoluobčanům... Proč a jak evangelizovat.
Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa (Jan Pavel II.)
- Texty ke klíčovému slovu (štítku) evangelizace

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(15. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista - má dvě novinky

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista -  má dvě novinky
(12. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu o životě Ježíše Krista  "The Chosen" můžete nyní…

Je bůh čůr.k?!

(10. 6. 2024) Je bůh čůr.k, nebo se jenom jako čur.k chová? Omlouvám se za výrazy, ale co jiného napsat o "dobrotivém" bohu,…

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!
(6. 6. 2024) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN! Tak ještě tento měsíc a hurá na prázdniny!:) Aby vám těšení se na horké letní…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2024) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)